language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Kund:

Arla Foods

Det vita guldet kommer ännu närmare naturen

För att få till en hållbar produktion som är enkel att etablera när Arla expanderar och startar upp på nya marknader tog Arla hjälp av Prevas. Standardiserade modulplattformar och ett nära samarbete har gjort det möjligt.

Uppdrag: Modernt styrsystem.

För Nordens största mejerikoncern Arla Foods, med känslig processutrustning i fabriker i 12 länder, är produktionsdatainsamlingen väldigt viktigt. Prevas är en betrodd partner i implementeringen av systemet som skickar ut tillverkningsorder till de svenska mejerierna och hämtar tillbaka mätdata. Arla Foods håller på att bli en mera global spelare. Fokus flyttar ut från kärnmarknaderna Sverige och Danmark, mot England och Tyskland. IT-avdelningen har därför börjat utnyttja synergier från integrationen av fabrikerna i de nytillkomna länderna i form av intensiva migrationsprojekt.

Standardiserade modulplattformar förenklar

Arla nyttjar en högt standardiserad modulplattform när IT-system ska rullas ut i nya mejerier. Det finns en hel verktygslåda i form av programmoduler för datainsamlig, spårbarhet, recepthantering, analys, optimering och energi.

Under 2013 har Prevas varit involverat i ett stort projekt på fyra mejerier i Sverige med avsikt att ersätta dagens affärssystem med SAP. I slutänden medför detta att alla svenska mejerier kommer att arbeta med samma affärssystem, med samma säljlogik. Ett utbyte av affärssystem innebär också att man måste modifiera kopplingarna mellan detta och produktionssystemen. När en kundorder kommer in planerar systemet dess utförande och skickar den vidare till exempelvis mejeriet i Jönköping. Där produceras mjölken varefter all produktionsdata samlas in och rapporteras tillbaka till SAP. Det är detta anpassningsarbete som Prevas utfört i Jönköping, Göteborg, Stockholm och Sundsvall.

– Samarbetet med Prevas har fungerat som avsett, säger Arne Svendsen, chef för Arlas produktions-IT-grupp. Jag betraktar Prevas som en av de viktigaste samarbetspartners vi har, eftersom de numera har ganska många medarbetare som tillsammans byggt upp en väldigt stor kompetens kring våra lösningar och moduler. Detta kommer vi givetvis att använda oss av inom framtida projekt i Sverige. Prevas har också kontor i Danmark och har dessutom kraften att gå vidare och arbeta i Tyskland och England om vi skulle önska. I framtiden kommer vi i en viss omfattning att skaffa egna fabriker i Ryssland. Prevas har redan varit involverat i ett projekt i Finland och vi kan nog tänka oss att ta med Prevas på resan österut. Prevas är en av de viktigaste integratörerna i Skandinavien.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Region Manager West, e-mail

Styrsystem, Arla Foods referensprojekt
systemleverans, Arla Foods referensprojekt

Relaterade case

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

 • Höganäs Bjuf

  Satsar på automatiserad fabrik

 • Arla Foods

  Arla bygger europas största mejeri för cottage cheese