language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Forsmark, Vattenfallkoncernen

Projektledning IT-säkerhet

Prevas har varit projektledare för ett större projekt vars syfte var att höja IT-säkerheten och förbättra skyddet mot dataintrång. I projektledaruppdraget ingick upphandling av utrustning och resurser, samordning mellan olika interna resurser och kravställare m.m.

Uppdrag: Projektledning.

Forsmark Kraftgrupp är en del av Vattenfallskoncernen och ansvarar för produktion av el i tre kärnkraftsreaktorer.

Projektet implementerade en mängd säkerhetslösningar baserade på modern teknologi. I projektet ingick även uppgradering av Exchange server till 2010.

Genom införandet av säkerhetsåtgärder på flera nivår fick Forsmark Kraftgrupp ett mycket bra skydd av sina informationsresurser.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

Projektledning, Forsmark Kraftgrupp

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas