language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Medfield Diagnostics

Hjälm som räddar liv

Göteborgsbaserade Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för vården. Prevas utvecklade instrument och mjukvara i syfte att skilja på olika typer av stroke, där en snabb diagnos med mikrovågor ger en effektivare behandling.

Uppdrag: Utveckling av instrument och mjukvara.

En stroke som orsakar hjärnblödning kräver en viss typ av medicinsk behandling medan en blodpropp i hjärnan kräver en helt annan behandling. Problemet för läkarna är att välja rätt typ av åtgärd. Tillsätter man t ex blodförtunnande medel vid en hjärnblödning så kan det försämra tillståndet och vara t o m livshotande. Att ställa rätt diagnos så tidigt som möjligt är oerhört viktigt. En snabb och korrekt behandling innebär att risken för att patienten förlorar tal och rörlighet minskar.

Medfield Diagnostics grundades 2005. Verksamheten bygger på ett mångårigt forskningsprojekt hos Chalmers Tekniska Högskola. Det handlar om en metod där man avbildar kroppens mjukdelar med hjälp av mikrovågor. Dessa beter sig inte som röntgenstrålar, utan de sprids i alla riktningar. Detta gör att mätningarna sker i ett antal riktningar. Mätresultatet analyserar man sedan med Medfield Diagnostics egna patentsökta algoritmer.

Patrik Dahlqvist, VD på Medfield Diagnostics, berättar att deras utvecklingsplaner kan beskrivas som en trestegsraket. Den första produkten som togs fram i samarbete med Prevas och National Instruments, är ett forskningsinstrument för kliniska prövningar inom strokeforskningen. Produkten heter Medfield Strokefinder R10 och den kommer att användas framförallt vid kliniska tester. Med instrumentet ska forskarna kunna testa olika typer av strokerelaterade mätningar för att verifiera och kartlägga mikrovågsteknikens möjligheter samt studera hur tekniken förhåller sig till andra diagnostiska metoder.

För Medfield Diagnostics, som är ett riskkapitalfinansierat bolag, var det speciellt viktigt med en utvecklingspartner som Prevas. Samarbetet innebar en snabb produktutveckling, låg utvecklingskostnad och en flexibel, moduluppbyggd lösning, som även passar andra tillämpningar, avslutar Patrik Dahlqvist.

Utrustningen består av en mätutrustning och en hjälm som sätts på patienten. Utrustningen används för att undersöka hjärnan med hjälp av mikrovågor. I hjälmen finns antenner som tillsammans med mätutrustningen fungerar som sändare och mottagare. Dessa sänder mikrovågor in i hjärnan från olika vinklar. Antennerna jobbar i samma frekvensområde som vanliga mobiltelefoner, fast effekten är mycket låg, cirka fyra procent av styrkan som hos en vanlig mobilantenn.

Prevas har levererat mätutrustningen som består av ett PXI-system med ett antal moduler samt mjukvaran som utför mätningarna.

– När Medfield Diagnostics kontaktade oss fanns ingen bra kommersiell lösning tillgänglig som passade deras tillämpning, berättar Hans Nyström på Prevas och fortsätter:

Som Gold Alliance Partner till National Instruments samarbetar vi med både försäljning och utveckling. Detta innebär att vi tillsammans kan hitta nya lösningar baserade på kommersiella produkter. I detta fall en kompakt PXI-baserad nätverksanalysator som vid utvecklingstiden inte fanns tillgänglig som kommersiell produkt men genom vårt samarbete kunde göras tillgänglig för Medfield Diagnostics.

National Instruments nätverksanalysator är extremt kompakt och hanterar data i realtid vilket var precis vad som behövdes för mätsystemet till Medfield Diagnostics. Genom Prevas samarbete med National Instruments kunde ett första system levereras till Medfield Diagnostics innan produkten formellt lanserades.

– Den största fördelen med lösningen som vi tagit fram till Medfield Diagnostics är att den är uppbyggd av färdiga moduler, både hårdvara och mjukvara. Detta minimerar utvecklingstiden samtidigt som utrustningen enkelt kan byggas om eller modifieras för nya behov. Genom att dessutom använda den grafiska utvecklingsmiljön LabVIEW blir vår utveckling mycket effektiv. Detta leder till stora besparingar i både tid och pengar för kunden, konstaterar Hans Nyström. 

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Region Manager West, e-mail

Systemleverans Medfield Diagnostics referens
Systemleverans Medfield Diagnostics referens
Systemleverans Medfield Diagnostics referens

Relaterade case