language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Outokumpu

Sänkta energikostnader

Stigande bränslepriser innebär stora kostnader vid uppvärmning av ämnena före valsningen. En flexibel kontroll, där man tog hänsyn till framtida, planerade stopp skulle spara minst 5 procent av bränsleförbrukningen.

Uppdrag: FOCS-system för minskade energikostnader.

Outokumpu installerade med hjälp av Prevas ett nytt FOCS-system. Detta ledde till minskade kostnader, mindre miljöpåverkan, bättre temperaturkontroll. Det nya systemet gör att man kan använda ett modernt bildskärmssystem som är lätt att hantera för alla, både operatörer och processingenjörer.

Strategiskt partnerskap

För att säkra, effektivisera och optimera sin produktion i Avesta har Outokumpu tillsammans med Prevas definierat ett antal gemensamma mål för partnerskapet. Bland annat ska parterna tillsammans verka för att minska energiförbrukning och CO2 utsläpp i Outokumpus verksamhet.

– Vi har valt att teckna avtal med Prevas på grund av att vi önskar ett långsiktigt sammarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. Det är viktigt för båda parter. Jag tror att det blir möjligt om man har en partner som tillsammans med dig är väl förtrogen med anläggningen. För att kunna nå bestående förbättringar krävs en långsiktighet, vilket vi är övertygande att vi kommer och få tillsammans med Prevas, säger Claes Nilsson Sörebo General Manager hos Outokumpu.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, e-mail

FOCS Outokumpu referensprojekt
FOCS Outokumpu referensprojekt

Relaterade case

    #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )