language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Waters Coporation

Framtidssäker plattform för masspektrometri

Waters är världsledande inom vätskekromatografi och masspektrometri.

Uppdrag: Utveckling av ny plattform för styrsystem till sina masspektrometrar.

Waters hade problem med föråldrad teknik och anlitade Prevas att utveckla en ny plattform för styrsystemet till sina masspektrometrar.

Lösning

Prevas konstruerade ett toppmodernt system. Projektet innebar leverans av körklara PCB:er samt produktionssättning. Konstruktionen innefattade elektronik, firmware och integrerad programvara. En innovativ lösning för fjärrdiagnostik implementerades också. Kunskap överfördes till Waters, vilket möjliggjorde ett teknikskifte för Waters interna Forskning och Utvecklingsavdelning.

Kundnytta

Kostnaderna för tillverkning och fältservice minskades. Waters har nu en framtidssäkrad plattform för masspektrometri. 

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Robert Tönhardt, e-mail

Systemleverans Waters Coporation referens

Relaterade case