language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ABB

Flexibel kommunikationsmodul för kommande generationer

Framtidssäkring och bakåtkompatibilitet var ledord när ABB gav Prevas i uppdrag att utveckla en helt ny kommunikationsmodul för användning i två generationers styrsystem för processindustrin.

Uppdrag: Kommunikationsmodul.

ABB är en av världens ledande leverantörer av system för effektiv och säker automation, styrning och övervakning av industri- och processanläggningar. I den positionen är kontinuitet och produktutbud väldigt viktigt.

Tidigare kommunikationsmoduler har tillverkats som instickskort för montering i Unix- eller Windowsbaserade arbetsstationer. För att öka flexibiliteten och säkra en lång livslängd bestämde ABB att nästa generations kommunikationsmodul skulle vara en fristående enhet baserad på standardprotokollen Ethernet och TCP/IP.

Det vi tog fasta på i utvecklingen var att genomföra en implementering så att gränssnitt i de produkter som ska använda modulen inte behövde modifieras på något sätt hos befintliga kunder. Detta satte höga tekniska krav på programvarusidan i datorn.

Vi började med att ta fram en helt omarbetad hårdvaruarkitektur. När den var färdig flyttade vi den redan existerande funktionaliteten till den nya plattformen, allt för att säkerställa den krävda bakåtkompabiliteten.

– Det är många färdigheter, inte bara de rent tekniska, som behövs för att få ett projekt av den här komplexiteten att fungera. Prevas har visat att de klarar alla delar och har hållit ihop helheten och levererat i tid, berättar Katarina Wiklund, projektledare på ABB.

Projektet är ett bra exempel på tillämpning av ABB:s kundfokuserade produktlivscykel i praktiken. Man erbjuder befintliga kunder en migrationsväg till modernare teknik och nya kunder en lösning med lång livslängd.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Grunditz, e-mail

MES kommunikationsmodul, ABB referensprojekt

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation