language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Norske Skog

Centralt integrerat informationslager

Norske Skog är en världsledande tillverkare av tidningspapper, med 18 papperskvarnar runt om i världen.

Uppdrag: Production Information Management Systems, PIMS.

Till en början användes Prevasprodukten Mikon PIMS endast för kvalitetsövervakning av pappersmaskiner. Nu fungerar produkten som ett centralt informationslager som integrerar kvalitetsövervakning och laboratoriesystem.

Produkten Mikon PIMS från Prevas övervakar kvalitetsdata genom hela värdekedjan, från inkommande råmaterial till den levererade slutprodukten. Mikon PIMS är utformad för att ge stöd åt kvalitetsdataoperationer och körs dygnet runt.

Mikon PIMS gör att fler personer i olika delar av organisationen, till exempel laboratoriepersonal, kundtjänstpersonal och maskinoperatörer, kan ta del av viktig information.

- Mikon PIMS är konfigurerbar, både på server- och klientnivå. Detta har gjort att vi kunnat skapa anpassade arbetsytor för personer på olika avdelningar, något som ger de anställda information på en ´need-to-know basis´, säger Johnny Larsen IT-Manager på Norske Skog.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

PIMS Norske Skog referens
PIMS Norske Skog referens

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand