language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ABB

Ett smidigt, digitalt spårbarhetssystem

Prevas utvecklade ett nytt spårbarhetssystem åt ABB som ökar kvaliteten för kunderna, och gör det enklare för ABB att hjälpa till att förebygga problem.

För att ett modernt elnät ska fungera måste bland annat transformatorstationer skyddas mot överbelastning. För det krävs högspänningsbrytare som snabbt kan bryta strömmen om något går fel. En strömtransformator ute i nätet känner av ifall något inte är som det ska. Den skickar då en signal till en central som i sin tur skickar ut en styrsignal till brytare vid andra transformatorstationer.

Tidigare använde sig ABB av ett system som bygger på kontrollkort av papper som gick runt mellan stationerna i tillverkningen. Det innebar att personalen på ABB var tvungna att gå in i arkivet för att hitta informationen. 

Det nya systemet som Prevas utvecklade åt ABB kallas för elektroniska kontrollkort och bygger på streckkoder. Systemet håller reda på vilka stationer den färdiga brytaren gått igenom och vem som gjort vad på vilken station i tillverkningen. När alla moment är utförda och brytaren är kontrollerad får den ett serienummer som samtidigt blir toppen i trädet av information som dokumenterar hur brytaren tillverkats.

- Systemet innebär bland annat att det går snabbare att följa upp vilka serienummer som kan vara drabbade av ett kvalitetsproblem som blivit känt efter att brytarna levererats. Spårbarheten ökar kvaliteten för kunderna och vi kan enklare hjälpa till att förebygga problem, säger Mariusz Kapral produktionstekniker på ABB.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, e-mail

MES, Spårbarhet och systemleverans, ABB referensprojekt
MES, Spårbarhet och systemleverans, ABB referensprojekt

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas