language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Kalender

För verksamhetsåret 2021 är nedanstående ekonomiska rapportering planerad.

 • Delårsrapport januari - mars, 6 maj 2021.
 • Delårsrapport januari - juni, 21 juli 2021.
 • Delårsrapport januari - september, 28 oktober 2021.
 • Bokslutskommuniké 2021, 11 februari 2022.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 11 maj 2021 kl 18.00 i Västerås.

Prevas års- och hållbarhertsredovisning 2020

 • Avses publiceras vecka 16 2021.

Referenser

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion