language arrow_drop_down
DK NO EN

Kalender

För verksamhetsåret 2024 är nedanstående ekonomiska rapportering planerad.

 • Delårsrapport januari - mars, 7 maj 2024.
 • Delårsrapport januari - juni, 19 juli 2024.
 • Delårsrapport januari - september, 25 oktober 2024.
 • Bokslutskommuniké 2024, 11 februari 2025.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 15 maj 2024 i Västerås.

Prevas års- och hållbarhertsredovisning 2023

 • Avses publiceras vecka 16 2024.

Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar