language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Kalender

För verksamhetsåret 2022 är nedanstående ekonomiska rapportering planerad.

 • Delårsrapport januari - mars, 28 april 2022.
 • Delårsrapport januari - juni, 19 juli 2022.
 • Delårsrapport januari - september, 27oktober 2022.
 • Bokslutskommuniké 2022, 9 februari 2023.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 18 maj 2022 kl 18.00 i Västerås.

Prevas års- och hållbarhertsredovisning 2021

 • Avses publiceras vecka 16 2022.

För verksamhetsåret 2023 är nedanstående ekonomiska rapportering planerad.

 • Delårsrapport januari - mars, 27 april 2023.
 • Delårsrapport januari - juni, 18 juli 2023.
 • Delårsrapport januari - september, 26 oktober 2023.
 • Bokslutskommuniké 2023, 14 februari 2024.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 11 maj 2023 i Västerås.

Prevas års- och hållbarhertsredovisning 2022

 • Avses publiceras vecka 16 2023.

Referenser

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • Lavabrush

  Lavabrush - enkel men genial penseltvätt