language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2019. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Christer Parkegren

Christer Parkegren, född 1960.
Egenföretagare Christer Parkegren Service AB
Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: Vice VD Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. VD, grundare och ägare VG Power AB. Christer har därtill haft flera ledande positioner på Voith, ABB och ALSTOM Power.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Joakim Alkman

Joakim Alkman, född 1963. 
VD Peridot Group AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Peridot Holding AB, Peridot Group Sverige AB och Nethouse Scandinavia AB, vice ordförande och risk- och revisionsutskott Länsförsäkringar Bergslagen, styrelseordförande Nercia Utbildning AB och Nethouse Sverige AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ebba Fåhraeus

Ebba Fåhraeus, född 1963.
VD för SmiLe Incubator AB.
Styrelseledamot sedan 2020.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Coala-Life AB, Polygiene AB, Carasent ASA, Medicinska fakultetens styrelse Lunds Universitet, fullmäktigeledamot i Skandia AB, samt styrelseordförande i AcuCort AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg, född 1972.
Företagschef Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009. Suppleant styrelseledamot från 2007 till 2009.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


Pia Sandvik

Pia Sandvik, född 1964
VD och koncernchef för RISE, Research Institutes of Sweden AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: VD för Länsförsäkringar Jämtland, Länsråd för Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rektor vid Luleå tekniska universitet. Pia har därtill haft flera ledande positioner i det svenska näringslivet och på universitet.
Övriga uppdrag: Vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) presidium (styrelse), Styrelseledamot i KTH, Styrelseledamot ALMI Företagspartner AB, Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Jonathan Haraldsson, född 1994.
Mikael Brunnegård, född 1970.


Revisorer

Per Modin

Auktoriserad revisor Ernst & Young . Revisor hos Prevas AB sedan 2020.

Verkställande direktör

Johan Strid

Johan Strid, född 1971.
Titel: CEO och President. Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2018.