language arrow_drop_down
DK NO EN

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av sju ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2025. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Christer Parkegren

Christer Parkegren, född 1960.
Egenföretagare Christer Parkegren Service AB.
Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot sedan 2018.

Tidigare befattningar: Vice VD Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. VD, grundare och ägare VG Power AB. Christer har därtill haft flera ledande positioner på Voith, ABB och ALSTOM Power.

Övriga uppdrag: Ledamot och ordförande i Windeed AB och ordförande i Inducore AB från maj 2024.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ebba Fåhraeus

Robert Demark, född 1973.
VD och delägare DeVenture AB. Styrelseledamot sedan 2021.

Tidigare befattningar: Har mer än 20 års erfarenhet från styrelsearbete och operativa roller i små och medelstora bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i byBrick AB, Memo Polymer Components och Smartgroup AB samt styrelseledamot i Sordin AB och DeVenture AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ebba Fåhraeus

Ebba Fåhraeus, född 1963.
VD för SmiLe Incubator AB.
Styrelseledamot sedan 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AcuCort AB och som styrelseledamot i Coala-Life AB och Mau Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Grönberg

Magnus Lundin, född 1967.
Tidigare befattningar: Har över 30 års erfarenhet av bankverksamhet. Hans senaste befattning inom bankväsendet var som senior advisor business banking hos Danske Bank.
Styrelseledamot sedan 2024. Ordförande i valberedningen från 2022 till 2024.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Pia Sandvik

Pia Sandvik, född 1964
VD Teknikföretagen.
Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Almi AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pia Sandvik

Johan Strid, född 1971
Styrelseledamot sedan 2023. CEO och President för Prevas AB från 2018 fram till den 31 maj 2023. Innan sin roll på Prevas har Johan haft flera ledande poster på bland annat Knowit, Cybercom, Teleca och Sigma. Johan har även erfarenhet av styrelsearbete och är certifierad styrelseledamot enligt Styrelseakademiens utbildning.

Övriga uppdrag: Avensia och Softronic.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Christer Wallberg

Christer Wallberg, född 1959
Styrelseledamot sedan 2021.
Tidigare befattning: VD och koncernchef Tacton Systems. Framgångsrikt byggt upp bolag som E-Traveli och Pricer.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i sju företag inkl Prevas AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Jonathan Haraldsson, född 1994.
Karin Sohlén, född 1971.


Revisorer

Per Modin
Auktoriserad revisor Ernst & Young . Revisor hos Prevas AB sedan 2020.

Verkställande direktör (from 1 juni 2023)

Magnus Welén

Magnus Welén, född 1972.
Titel: CEO och President. Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2021.