language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2022. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Christer Parkegren

Christer Parkegren, född 1960.
Egenföretagare Christer Parkegren Service AB.
Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: Vice VD Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. VD, grundare och ägare VG Power AB. Christer har därtill haft flera ledande positioner på Voith, ABB och ALSTOM Power.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ebba Fåhraeus
Robert Demark, född 1973.
VD DeVenture AB. Styrelseledamot sedan 2021.
Tidigare befattningar: Har mer än 20 års erfarenhet från styrelsearbete och operativa roller i små och medelstora bolag.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ett antal företag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ebba Fåhraeus

Ebba Fåhraeus, född 1963.
VD för SmiLe Incubator AB.
Styrelseledamot sedan 2020.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AcuCort AB och som styrelseledamot i Carasent ASA, Coala-Life AB och Polygiene AB. Ebba är även ledamot i Skandias Fullmäktige.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg, född 1972.
Företagschef Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009. Suppleant styrelseledamot från 2007 till 2009.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


Pia Sandvik

Pia Sandvik, född 1964
VD och koncernchef för RISE, Research Institutes of Sweden AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB, Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige med firma Föreningen Teknikföretagen i Sverige samt Ideella föreningen Tekniktjänstearbetsgivarna i Sverige med firma Tekniktjänstearbetsgivarna och Styrelseordförande i KTH.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Christer Wallberg

Christer Wallberg, född 1959
Styrelseledamot sedan 2021.
Tidigare befattning: VD och koncernchef Tacton Systems. Framgångsrikt byggt upp bolag som E-Traveli och Pricer.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i sex företag.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Jonathan Haraldsson, född 1994.
Gustav Dafgård, född 1984.


Revisorer

Per Modin
Auktoriserad revisor Ernst & Young . Revisor hos Prevas AB sedan 2020.

Verkställande direktör

Johan Strid

Johan Strid, född 1971.
Titel: CEO och President. Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2018.