language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2019 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Indien har avvecklats under året. Prevasaktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig till att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008.

Bolagsstyrningsrapport 2019PDF

Bolagsstyrningsrapport 2018PDF

Bolagsstyrningsrapport 2017PDF

Bolagsstyrningsrapport 2016PDF

Bolagsstyrningsrapport 2015PDF

Bolagsstyrningsrapport 2014PDF

Bolagsstyrningsrapport 2013PDF

Bolagsstyrningsrapport 2012PDF

Bolagsstyrningsrapport 2011PDF

Bolagsstyrningsrapport 2010PDF

Bolagsstyrningsrapport 2009PDF

Relevanta länkar
Senaste årsredovisningen
Arkiv årsredovisningar


Referenser

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar

 • Gradientech

  Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors