language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2020 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Prevasaktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbör sens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig till att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008.

Bolagsstyrningsrapport 2020PDF

Bolagsstyrningsrapport 2019PDF

Bolagsstyrningsrapport 2018PDF

Bolagsstyrningsrapport 2017PDF

Bolagsstyrningsrapport 2016PDF

Bolagsstyrningsrapport 2015PDF

Bolagsstyrningsrapport 2014PDF

Bolagsstyrningsrapport 2013PDF

Bolagsstyrningsrapport 2012PDF

Bolagsstyrningsrapport 2011PDF

Bolagsstyrningsrapport 2010PDF

Bolagsstyrningsrapport 2009PDF

Relevanta länkar
Senaste årsredovisningen
Arkiv årsredovisningar


Referenser

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion