language arrow_drop_down
DK NO EN

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2022 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Prevasaktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig till att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008.

Bolagsstyrningsrapport 2023 Pdf, 191.4 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2022 Pdf, 189.9 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2021 Pdf, 191.7 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2020 Pdf, 199.6 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2019 Pdf, 188.8 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2018 Pdf, 239.6 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2017 Pdf, 85.7 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2016 Pdf, 70.9 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2015 Pdf, 83.1 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2014 Pdf, 85.5 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2013 Pdf, 90.9 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2012 Pdf, 451.1 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2011 Pdf, 831.3 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2010 Pdf, 680.1 kB.

Bolagsstyrningsrapport 2009 Pdf, 482.7 kB.

Relevanta länkar
Senaste årsredovisningen
Arkiv årsredovisningar


Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar