language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna.

På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Valberedningen utses av årsstämman.

Valberendning inför årsstämma 2023

Inför årsstämman 2023 utgörs valberedningen av

 • Magnus Lundin (valberedningens ordförande) som representant för privat och närståendes ägande
 • Per Vannesjö som representant för Amymone, Per Vannesjö Invest, samt privat och närståendes ägande
 • Stelio Demark som representant för DeVenture

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2023 jämte dess uppdrag.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra det via e-mail.

Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation