language arrow_drop_down
DK NO EN

Årsstämma

Anmälan till årsstämma 2023
För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Prevas AB:s årsstämma 2023 äger rum den 11 maj 2023. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Euroclear Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Årsredovisning 2022 finns tillgänglig tre veckor innan årsstämman på Prevas webbplats.

Separat kallelse till årsstämman offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och VLT.