language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Årsstämma

Anmälan till årsstämma 2022
För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Prevas AB:s årsstämma 2022 äger rum den 18 maj 2022. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Euroclear Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Årsredovisning 2021 finns tillgänglig tre veckor innan årsstämman på Prevas webbplats.

Separat kallelse till årsstämman offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och VLT.