language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


  • Valberedningen i Prevas

    I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 20...
    Läs mer