language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


 • Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

  Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av ...
  Läs mer


 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2020 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer


 • Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB

  Prevas valberedning föreslår att Robert Demark, VD för DeVenture AB, och Christer Wallberg, tidigare VD och koncernchef på Tacton Systems AB, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer


 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)

  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 
  Läs mer