language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

  Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande mi...
  Läs mer


 • Valberedningen i Prevas.

  I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader...
  Läs mer


 • Prevas genomför förvärven av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

  Den 21 oktober 2020 meddelade Prevas AB (”Prevas”) att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecane...
  Läs mer