language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


 • Prevas kallar till extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner.

  Läs mer


 • Prevas delårsrapport januari – september 2020.

  Stabilitet och ökad vinst.
  Läs mer


 • Prevas ingår avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

  Prevas har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. ...
  Läs mer


 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas.

  Under september månad 2020 har 132 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 132 000 B-aktier.
  Läs mer