language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


 • Prevas satsar inom Life Science

  Med 30 års erfarenhet av projekt och produktutveckling inom Life Science har Prevas profilerat sig som en kompetent partner i utveckling av medicintekniska produkter . Nu genomför företaget en dedikera...
  Läs mer


 • Bengt-Erik Lindgren ny ordförande i Prevas

  Bengt-Erik Lindgren är ny styrelseordförande i Prevas AB och tar därmed över rollen från Göran Lundin som avböjt omval och som haft ordföranderollen sedan 2000. Bengt-Erik har tidigare bland annat var...
  Läs mer


 • Information från Prevas årsstämma

  Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  Läs mer


 • Prevas söker fler partners

  Prevas har ett växande partnernätverk av konsulter som är mycket viktigt för verksamheten. Oavsett om anledningen till att ta in partnerkonsulter är att Prevas saknar ledig kapacitet eller eftersökt k...
  Läs mer


 • Delårsrapport januari - mars 2018

  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer


 • Kamerasystem för digitaliserad processtyrning

  Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu – ett system som även har väckt stort intresse inom annan industri. Den digitala lösni...
  Läs mer