language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


  • Ökad produktivitet med processlösning från Prevas

    Prevas levererar en ny processlösning till Carlsbergs anläggning i Ramlösa. Den nya lösningen kommer att driftsättas under våren 2017. Ordervärde cirka 14 Mkr.
    Läs mer


  • Bokslutskommuniké 2016

    Stark orderingång och genomförda kostnadsbesparingar.

    Läs mer