language arrow_drop_down
DK NO EN

Nyhetsarkiv


  • Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

    För att optimera produktionen av limträbalkar gäller det att limma så mycket material som möjligt vid samma tillfälle. Tillsammans med Prevas utvecklar Moelven i Töreboda ett webbaserat system som automatiserar det tidskrävande planeringsarbetet för limpressning.
    – Kunskapen om produktionen finns hos våra medarbetare, säger Niklas Lindh, produktionschef på Moelven i Töreboda. Genom att satsa på automatisering kan vi använda deras kompetens och erfarenhet på et...
    Läs mer