language arrow_drop_down
DK NO EN

Nyhetsarkiv


  • Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta.

    Realheart utvecklar ett artificiellt hjärta som efterliknar funktionen hos ett naturligt hjärta, ett så kallat totalt artificiellt hjärta (TAH). Sedan fem år har Prevas stöttat företaget Realheart i arbetet med att ta fram ett artificiellt hjärta, där de bland annat kunnat ställa sin elektronikexpertis till Realhearts förfogande.
    Realhearts patenterade lösning Realheart TAH – är utvecklad för att efterlikna ett mänskligt hjärtas blodflödesmönster och funktion vilket skapar möjligheten för en långsiktig lösning för patienter so...
    Läs mer