language arrow_drop_down
DK NO EN

Fakturaadresser

Prevas bolag, VAT-nr och fakturaadresser

Bolag

VAT-nr

Fakturaadress

mail

Prevas AB

SE556252138401

ecit5562521384, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.prevas@prevas.se

Prevas Gävle AB

SE556727403901

ecit5567274039, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.pregav@prevas.se

Prevas Development AB

SE556432330001

ecit5564323300, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.predev@prevas.se

Prevas Industrial Innovation AB

SE556486666201

ecit5564866662, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.innovation@prevas.se

Prevas Product Information AB

SE556590201101

ecit5565902011, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.ppi@prevas.se

Prevas Technology AB

SE556655332601

c/o Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås

-

Prevas InfoVis AB


Box 1094, 172 22 Sundbyberg

faktura@tritech.se

Prevas AS (Norge)

NO981687558MVA

ecit962118062, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.preno@prevas.no

Prevas A/S (Danmark)

DK26180287

Lyskær 3EF, DK 2730 Herlev

invoice.predk@prevas.dk


Behandling av personuppgifter för partners

Prevas partner personal data sub-processing agreement. (Utgiven av Prevas 2018)