language arrow_drop_down
DK NO EN

Fakturaadresser

Prevas bolag, VAT-nr och fakturaadresser.

Bolag

VAT-nr

Fakturaadress

Pdf-faktura

Sverige
Prevas AB

SE556252138401

FE 804, 838 26 Frösön

invoice.prevas@prevas.se

Prevas Development AB

SE556432330001

FE 803, 838 26 Frösön

invoice.predev@prevas.se

Prevas Gävle AB

SE556727403901

FE 852, 838 26 Frösön

invoice.pregav@prevas.se

Prevas Industrial Innovation AB

SE556486666201

FE 793, 838 74 Frösön

invoice.innovation@prevas.se

Prevas Product Information AB

SE556590201101

FE 900, 838 26 Frösön

invoice.ppi@prevas.se

Prevas Technology AB

SE556655332601

c/o Prevas AB, Box 4,

-721 03 Västerås


Danmark
Prevas A/S

DK26180287

Lyskær 3EF, DK 2730 Herlev

invoice.predk@prevas.dk

Norge
Prevas AS

NO981687558MVA

FE 826, SE 838 26 Frösön

invoice.preno@prevas.no


Behandling av personuppgifter för partners

Prevas partner personal data sub-processing agreement. (Utgiven av Prevas 2018)