language arrow_drop_down
DK NO EN

Faktureringsinformation

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt, därför ska e-fakturering i första hand användas. I undantagsfall kan fakturor i annat format godkännas.

Se nedan information för respektive Prevas-bolag om e-faktura via PEPPOL eller SVE-faktura.

E-fakturastandard: PEPPOL BIS Billing 3

Mottagare

PEPPOL-ID

Prevas AB

0007: 5562521384

Prevas Industrial Innovation AB

0007: 5564866662

Prevas Gävle AB

0007: 5567274039

Prevas Development AB

0007: 5564323300

Prevas Product Information AB

0007: 5565902011

Prevas A/S (Denmark)

0096: DK26180287

Prevas AS (Norway)

0192: 981687558

E-fakturor via andra kanaler än PEPPOL

Om du ännu inte skickar e-fakturor via PEPPOL kan du fakturera oss med Svefaktura.

VAN-operatör: Opus Capita

Mottagare

Receiver ID

Prevas AB

5562521384

Prevas Industrial Innovation AB

5564866662

Prevas Gävle AB

5567274039

Prevas Development AB

5564323300

Prevas Product Information AB

5565902011

Fakturaadresser

Bolag

VAT-nr

Fakturaadress

mail

Prevas AB

SE556252138401

ecit5562521384, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.prevas@prevas.se

Prevas Industrial Innovation AB

SE556486666201

ecit5564866662, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.innovation@prevas.se

Prevas Gävle AB

SE556727403901

ecit5567274039, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.pregav@prevas.se

    

Prevas Development AB

SE556432330001

ecit5564323300, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.predev@prevas.se

Prevas Product Information AB

SE556590201101

ecit5565902011, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.ppi@prevas.se

Prevas Technology AB

SE556655332601

c/o Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås

-

Prevas InfoVis AB


Box 1094, 172 22 Sundbyberg

faktura@tritech.se

Prevas Installation AB


Returvägen 4,

721 37 Västerås

12513@orderstyrning.se

DVel AB


Fabriksgatan 2c,

222 35 Lund

dvelab@invoice.pe

Prevas AS (Norge)

NO981687558MVA

ecit962118062, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.preno@prevas.no

Prevas A/S (Danmark)

DK26180287

Lyskær 3EF, DK 2730 Herlev

invoice.predk@prevas.dk

Fakturareferenser

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i Prevas-koncernen är det viktigt att alla fakturor alltid märks med kontaktperson, kostnadsställe och/eller projektnummer. Kontakta beställaren om uppgifter saknas. Dessa uppgifter underlättar vår hantering och ger dig som leverantör ökad säkerhet att betalning sker i tid.

Behandling av personuppgifter för partners

Prevas partner personal data sub-processing agreement. (Utgiven av Prevas 2018)