dk  no  en  

sv en dk no
Hantering av energiförbrukning

Hantering av energiförbrukning

Möjligheten att övervaka produktionsresursers energiförbrukning och vidta åtgärder direkt när en avvikelse från basförbrukningsnivån uppstår är mycket stora och utnyttjas ännu inte av de flesta företag. Traditionellt har förbrukningen vid en anläggning mätts på sektionsnivå och ofta inte redovisats innan elräkningen kommer. Den grundläggande metoden för att hantera tillgångars energiförbrukning är att mäta förbrukningen på lägre nivå i resursstrukturen och analysera den mot en normaliserad förbrukning vid en viss produktion, eller mot utomhustemperaturen när det gäller Facility Management. 

Energiförbrukningen är också ett mått på resursernas tillstånd. Det kan röra sig om en motor exempelvis behöver rustas upp eller ett transportband behöver nya lager eller smörjning. En ökad energiförbrukning är ett första tecken på att något är fel och måste åtgärdas. Med Prevas energihantering får du lägre energiförbrukning och tidiga varningar som minskar antalet driftstopp, deras längd och minimerar riskerna för haverier.

När underhåll/EAM-systemet identifierar en avvikelse utfärdas en varning och en arbetsorder skickas till tjänstgörande tekniker. Inspektionen rapporteras tillbaka och en uppföljande arbetsorder skapas om underhåll, utbyte av delar eller vidare åtgärder måste utföras.

Koldioxidutsläpp

Energihanteringsmodulen i Infor EAM har också stöd för att hantera koldioxidutsläpp, beräknad från information i elräkningen om vilken typ av energi som har köpts, och därefter en genomgång av utsläppen i resursstrukturen. Koldioxidutsläppen från en produktionslinje kan beräknas och skickas vidare till tillverkningsorderna. Företagets mål kan därmed enkelt övervakas och följas upp.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning