dk  no  en  

sv en dk no
Hantering av arbetsorder och schemaläggning

Hantering av arbetsorder och schemaläggning

Arbetsorderprocesserna för underhåll måste definieras och hanteras som en integrerad del av processerna för produktionsorder, materialanskaffning och logistik. Resultatindikatorerna för produktion och underhåll ska också integreras för att uppmuntra ledningen att samarbeta fullt ut kring gemensamma mål som säkerhet, produktivitet, energiförbrukning, kostnadsreducering, kvalitet och miljöpåverkan.

Prevas har erfarenheten, lösningarna och produkterna som stöder modern hantering av drift och underhåll.

Underhållssystem ska kunna anpassas för att stödja kunddefinierade arbetsflöden. Arbetsorder ska kunna organiseras i överordnade/underordnade eller projektbaserade strukturer för att göra det möjligt att hantera komplexa uppgifter och sammanställa kostnader för budgetjämförelser. För farligt arbete krävs lockout-/tag-out-funktionalitet med full spårbarhet för alla transaktioner. Arbetsordern innehåller också alla dokument, kommentarer, använd material och inspektionsinformation som ansamlats under utrustningens hela livstid.

Förebyggande arbete är inte bara servicearbete baserat på mätvärden eller kalenderintervall – det kan också vara arbete i cykliska processer eller inspektioner för att definiera det faktiska tillståndet innan dyr service utförs. Prevas lösningar främjar en övergång till tillståndsbaserat underhåll genom tillståndsinformation på nätet eller via inspektioner. Ett annat mål är att integrera operatörsunderhållet i arbetsorderprocessen. Definierade kategorier av larm från styrsystemet integreras i underhållssystemets varningshantering för att initiera inspektionsarbetsorder.

Schemaläggning och planering

Order för förebyggande arbete kan läggas upp med beräkningar av erforderligt antal arbetstimmar och erforderligt material. Materialet kan sedan köpas in eller hämtas från förråd. Senare tilldelas arbetet till en person eller grupp. Det är av största vikt att underhållsplanen integreras i produktionsplanen för att säkerställa att minimal drifttid går förlorad på grund av underhållsinsatserna. En annan strategi är att ha arbete planerat som sedan utförs när ett oplanerat driftstopp uppstår. Underhållssystemet används för att skapa en åtgärdslista för arbetsorder som är anpassade till stoppets längd, så systemet presenterar inte bara de arbetsorder som har det nödvändiga materialet klart.

Infor EAM-systemet innehåller alla verktyg som behövs för att stödja en effektiv daglig planering, månadsplanering och projektplanering tack vare dubbelriktat integration med Microsoft Project samt ett verktyg för grafisk planering av det förebyggande underhållet.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning