language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Underhållslösningar, Enterprise Asset Management

Alla tillgångar i en fabrik måste servas och underhållas för att fungera optimalt. Med Prevas underhållslösningar Enterprise Asset Management (EAM) ligger du alltid steget före och får möjligheten att skapa lönsammare affärer och en hållbar utveckling.

Vad betyder underhållslösningar för dig?
Vill du ha svar på frågor som är relaterade till underhåll? Prevas kan hjälpa till med att samla in miljontals mätdata från alla enheter varje dygn. Övervakar och analyserar anläggningens utrustningar. Därmed får du en god överblick vad gäller driftstatus, service och underhåll samtidigt som du enkelt och lättillgängligt kan se hur din anläggning mår.

Med välplanerat och förebyggande underhåll kan du höja tillgängligheten, öka produktiviteten och minska underhållskostnaderna. Prevas har skapat en användarvänlig och skalbar lösning för kloka beslut där kunder får en detaljerad överblick på hela sitt underhållsbehov. Kunden väljer själv vilka data man vill samla in och hur man vill visa och styra det.

Det är underhållslösnigar för oss! Erbjudandet inom underhållslösningar baseras på Infor EAM-sviten, en världsledande underhållsprogramvara från Infor. Alla underhållslösningar erbjuds som installation hos kunden eller som molnlösningar.

Smart underhåll

Traditionellt underhåll kontra tillståndsbaserat underhåll handlar om ett förändrat förhållningssätt, från en reaktiv till en proaktiv inställning. Digitaliseringen möjliggör tillgång till den information du behöver för stunden, varken mer eller mindre. Internet of Things, Big Data Analytics och Cloud-lösningar möjliggör både användarvänliga och skalbara lösningar för en detaljerad överblick av hela underhållsbehovet.

Lyft in underhållet i den operativa verksamheten, flytta fokus från reaktivt – ovälkommet – underhåll till ett proaktivt och förutsägbart underhåll. Det är inte något mystiskt eller svårt, det finns mängder med bra exempel, men det gäller att lyfta medvetenheten.

Ett modernt, webbaserat underhållssystem som Infor EAM har den teknik och flexibilitet som krävs för att ge stöd åt de processer och det arbetsflöde våra kunder kräver. För optimal ROI, bör det vara enkelt och kostnadseffektivt att uppdatera och ändra arbetsflödet och funktionaliteten över tiden. Vi kan göra det utan att ändra produktens källkod, vilket resulterar i lägre kostnader.

Över 80 underhållsinstallationer

Prevas är en ledande leverantör av underhållslösningar och EAM i Norden och har levererat många lösningar till en mängd olika marknader och branscher. Prevas underhållserbjudande bygger på branschpraxis och är utvecklade i nära samarbete med våra 80 nordiska kunder inom underhåll. Lösningarna sträcker sig från traditionell arbetsorderhantering till innovativa lösningar för tillståndsstyrt och prediktivt underhåll.

Våra lösningar kan implementeras med fördefinierade konfigurationer baserade på praxis per bransch, vilket gör att kunden kan komma igång snabbt. Lösningarna tillåter kundspecifika konfigurationer som passar just kundens behov. En installation av Prevas Infor EAM lösning tar cirka 4-6 veckor beroende på vilka resurser kunden själva kan avsätta för arbete.

Besparingar på upp till 50 procent

Underhåll är inte ett nödvändigt ont utan ett avstamp för en effektivare verksamhet och ska snarare ses som en investering än en kostnad. Tidigare installationer av Prevas EAM lösning visar bland annat besparingar på upp till 50 procent på arbetskostnader relaterade till underhåll, samtidigt som maskinernas tillgänglighet ökar med upp till 10 procent.

Hantering för produktionsresurser

Mätning och hantering av produktionsresursers prestanda har många dimensioner inom olika tidsramar. En är att följa upp investeringen för att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas på produktionslinje-/anläggningsnivå. En annan är att hitta de produktionsresurser, komponenter och leverantörer som inte presterar fullt ut och vidta åtgärder. Ytterligare en är att övervaka energiförbrukning och utfärda varningar och initiera inspektioner innan förluster och driftstopp uppstår. Att identifiera höjd energiförbrukning är en effektivt metod av förebyggande underhåll, eftersom en sådan höjning ofta utgör en förvarning om framtida problem. En grundläggande men viktig process är att följa upp budgetar och analysera avvikelser.

Prevas har utvecklat optimerade lösningar som kan anpassas till specifika behov och systemmiljöer. För oss handlar det inte bara om att producera en rapport eller en varning som någon kan följa upp. Vi skapar varningen och informationen och genererar en arbetsorder som tilldelas den ansvarige, och sedan säkerställer vi att incidenten rapporteras tillbaka och läggs till resursens historik. Det som gör skillnaden är att vi tar reda på vad som verkligen är viktigt och ser till att agera utifrån informationen. Den lösningen kallas också varningshantering.

en partner för framtiden

Vi erbjuder effektiva kundanpassade lösningar för din bransch och etablerar långvariga kundrelationer. Prevas är:

Infor EAM Channel-partner

Gold Partner Infor EAM

Partner med IFS inom Field Service Management (FSM)
Certifierad Microsoft Solutions-partner
Oracle Gold-partner

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • ILIAS Solutions

  ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå 

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete

 • Löfbergs kafferosteri i Karlstad

  Molnbaserat underhållssystem

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker nya talanger

Bli en av oss!