dk  no  en  

sv en dk no
Drifttjänster

Drifttjänster

För alla företag är det kritiskt viktigt att stödsystemens tillgänglighet och prestanda hålls på högsta nivå till lägsta möjliga driftkostnad. Här kan Prevas hjälpa till med drifttjänster som är baserade på egen kunskap, beprövad erfarenhet och IT Infrastructure Library (ITIL).

Vårt professionella sätt att drifta stödsystem och applikationer gör att du som kund enkelt får ut mer av dem, exempelvis:

  • Högre tillgänglighet, färre störningar och avbrott.
  • Garanterade svarstider.
  • Professionell hantering av ändringar.
  • Automatiserade driftsprocedurer med övervakning och varningar.
  • Heltäckande ansvar för, och uppföljning av, fel och frågor, från registrering till lösning och återkoppling.
  • Snabb felsökning och administration av program i nära samarbete med server- och databasadministratörer.
  • Högre vinst genom lägre kostnader, bättre tillgänglighet och nöjdare användare.
  • Administration av tredjepartsleverantörer.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning