language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2024-06-11

Genomtänkta transporter och stöd för kombination av transportslag skapar effektiva interna flöden

Realtidshantering och orkestrering av transporter är nyckelkomponenter i effektiv internlogistik. Med hjälp av skräddarsytt systemstöd möjliggörs ett sammanhängande flöde på hela siten.

effektiv internlogistik

Men låt oss börja från början…

Internlogistik har två ben, lagerlogistik och produktionslogistik. Det är produktionslogistiken som ser till att gods förflyttas genom produktionsanläggningen och att material och resurser finns tillgängligt när och var de ska. Inte bara för produkter och komponenter för vidare montering och bearbetning utan även för emballage, kvalitetsavvikelser och återvinning.

Val och orkestrering av transporter är en grundpelare i välfungerande internlogistik. Jag tog en pratstund med en av Prevas seniora experter på systemstöd för internlogistik, Olle Damgaard, för att få del av hans erfarenheter hur effektiva interna transporter skapas.

effektiv internlogistik

Bildtext: Robert Kristensson, Åsa Sandberg i samtal med Olle Damgaard.

Vad är effektiva interna transporter?

- Effektiva interna transporter ser till att inkommande material, produkter i arbete, indirekt material, insatsmaterial samt utgående material förflyttas från ursprungsplats till destination. Detta vid exakt rätt tillfälle, i rätt sekvens, med rätt färdmedel på ett kontrollerat sätt och med full godsföljning, förklarar Olle Damgaard.

Det handlar om att identifiera behov av transporter över tid och exekvera dessa, att följa upp hämtning och lämning, eliminera risker för fel och misstag och visualisera flöden, berättar Olle vidare.

Varför är välfungerade interna transporter så viktiga?

- Vi ser att behovet av välfungerade interna transporter ökar hos våra kunder. Dels i form av ökade krav på effektivitet och spårbarhet och dels för att fullt ut integrera och kombinera transportmedel, fortsätter Olle.

Kraven på trafikplanering, tidsstyrning, områdesoptimering, identifiering och korrigering av fel samt samordning av färdmedel har ökat i och med stigande användning av automatiserad transportutrustning som AGV/AMR hos våra kunder.

Hur hänger systemstöd ihop med effektiva interna transporter?

Interna transporter hanteras bäst i ett Warehouse Management System (WMS) som underordnas affärssystemet. Ett Warehouse Control System (WCS) kan vara en komponent i exekveringen av interna transporter, särskilt då man har hög automatiseringsgrad i sina godsflöden. Vi rekommenderar våra kunder ett flexibelt system som kombinerar dessa och som också möjliggör framtida funktionsutökningar.

Interna transporter är så pass unikt och produktionsnära att det krävs skräddarsydda lösningar så att funktionalitet och förändringar kan införas med precision och kort ledtid, berättar Olle vidare.

Systemstöd som tar hänsyn till verksamheten och dess befintliga processer är a och o. Inte tvärt om, dvs att försöka anpassa verksamheten och transportstyrningen efter systemstödet. Något annat som jag vill lyfta fram är vikten av användarvänlighet tex i form av anpassad operatörsinteraktion så som truckterminaler och visualisering av automatiska system.

Industry innovation and infrastructure

Bildtext: Att anpassa industrin för att göra den hållbar, med effektivare resursanvändning och flera miljövänliga tekniker och industriprocesser, är allt viktigare för att uppnå en hållbar utveckling.

När är det lämpligt att investera i systemstöd för interna transporter?

- Det jag genom åren har sett hos våra kunder är att de största drivkrafterna är när transportbehoven blir för omfattande och komplexa att hålla i huvudet eller när automatiserad transportutrustning införs, berättar Olle.

Integration, samordning och flexibla lättkonfigurerade regelverk för att möta befintliga men också kommande behov är a och o, poängterar Olle. Otydliga gränser för systemintegrationer, exempelvis oklarheter var ansvaret för godsföljningen ska ligga, undviks på detta sätt.

Avslutningsvis, vilka är dina topp-tre tips som du vill skicka med till den som ska effektivisera sina interna transporter?

 1. Analysera flöden och processer så att verksamhetens kravbild kring transportval och orkestrering verkligen kommer fram.

 2. Ta fram strategi för hur framtida behov och förändring kan hanteras och införas.

 3. Var noggrann med att kartlägga undantag och specialfall, det är ofta dessa som ställer till det.

Tips och inspiration

Prevas har i decennier erbjudit eLIPS, ett moget och välbeprövat koncept med justerbara komponenter. Det flexibla konceptet möjliggör skapandet av skräddarsydda, robusta system inom produktionslogistik och materialhantering.

eLIPS är en modulär och skalbar verktygslåda som möter både befintliga och kommande krav och sömlöst knyter ihop affärssystem med all logistik, montering och produktionsutrustning. eLIPS är designat att hantera kommande förändringar och möjliggör era Agenda 2030-mål.

För dig som önskar mer inspiration så spana även in våra referenscase.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion]