language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2024-05-23

Ordning och reda i godsmottagningen skapar grunden för effektiv internlogistik

Strukturerad godsmottagning sätter grunden för välfungerande internlogistik. Med hjälp av systemstöd skapas ordning och reda, vilket skapar ett effektivt och utjämnat flöde på hela siten.

effektiv internlogistik

Men låt oss börja från början…

Internlogistik har två ben, lagerlogistik och produktionslogistik. Att båda fungerar och samverkar är väsentligt för en producerande site. Logistik ser både till helheten och hanterar detaljer med millisekundprecision för att skapa ett behovsstyrt flöde till lägsta möjliga kostnad. Inte bara för produkter och komponenter utan även för emballage, kvalitetsavvikelser och återvinning.

Allt detta tar sin början i godsmottagningen. Jag tog en pratstund med en av Prevas seniora experter på systemstöd för internlogistik, Robert Kristensson, för att få hans bild av hur en effektiv godsmottagning skapas.

effektiv internlogistik

Bildtext: Åsa Sandberg och Robert Kristensson på Prevas

Till en början, vad är en effektiv godsmottagning?

 • Det centrala i godsmottagning är givetvis att registrera att och vad som ankommit, säger Robert Kristensson. Vardagen i en godsmottagning kan vara stressig så det är viktigt att medarbetaren har ett lätthanterat systemstöd för att hantera och verifiera data. Det kan i praktiken handla om att enkelt kunna registrera gods med hjälp av en skanner och snabbt verifiera aviseringar från externt system.

Det är också viktigt med genomtänkt systemstöd för att få en effektiv vidare inlagring, dvs transport till centralförråd eller där det specifika godsbehovet finns.

 • Min erfarenhet är att systemstöd som är lättanvänt skapar den ordning och reda, saldosäkerhet och spårbarhet som eftersträvas, berättar Robert Kristensson.

Varför är välfungerade godsmottagning så viktig?

Återkopplingen till affärssystemet om ankomsten är givetvis viktigt men det är lätt att glömma bort att godset ska vidare internt och i stället tänka ”skönt, nu har vi fått hem det”. Robert menar att godsmottagningens roll och komplexitet inte ska underskattas.

Det handlar också om stöd för ankomstkontroll och att företagets kvalitetsregelverk med lätthet kan appliceras i verkligheten. Detta genom algoritmer för hur ofta och vilka artiklar som ska kontrolleras men även att med automatik skapa transport till kontrollyta i samband med att godset registreras.

 • Speciellt när fasta skannrar och pallbanor används så är en effektiv rejekthantering viktig. Att skyndsamt få undan materialet till en rejektstation där felet kan åtgärdas utan att det påverkar övriga inflödet är verkligen a och o. Godset ska vara helt spärrat i systemet till dess det är godkänt, först därefter ska inlagring och transport kunna ske, fortsätter Robert.

Hur hänger systemstöd ihop med effektiv godsmottagning?

Hantering av returer, reklamationer och det som har med ekonomi och inköp att göra bör lämpligen ligga i affärssystemet. I övrigt så är vår erfarenhet att ett skräddarsytt system med Warehouse Management System (WMS) och Warehouse Control System (WCS) funktionalitet är det som verkligen skapar ordning och reda i godsmottagningen och därmed på hela siten.

Detta då själva mottagningsfunktionaliteten har så nära samröre med transporter, detaljerade platsval och genomtänkt förrådshantering. Men även med automation så som pallbanor och skanners.

Industry innovation and infrastructure

Bildtext: Merparten av de uppdrag vi har genomfört och genomför är nära kopplade till FN:s globala mål.

När är det lämpligt att investera i systemstöd för godsmottagning?

Det jag genom åren har sett hos våra kunder är att de största drivkrafterna är när oredan baserat på osäkerhet av var gods befinner sig skapar störningar i verksamheten eller när kapaciteten inte längre räcker till. Smartare arbetsverktyg behövs när arbetsbelastningen går upp eller logistik från godsmottagningsytan vidare in i verksamheten behöver bli effektivare.

Det kan också vara när ankomstkontroll av inkommande gods behöver införas eller styras upp och regelverket i affärssystemet inte räcker till, berättar Robert.

Avslutningsvis, vilka är dina topp-tre tips som du vill skicka med till den som ska effektivisera godsmottagningen?

 1. Gör en process- och flödeskartläggning för att definiera hela verksamhetens krav och behov rörande internlogistik. På så sätt skapar ni en godsmottagning som verkligen stöttar efterföljande processer.

 2. Välj med omsorg ett systemstöd som enkelt möjliggör stöd för framtida ändringar i kapacitet och funktionalitet.

 3. Ta kontakt med en samarbetspartner som med utgångspunkt från era behov designar och hjälper er skräddarsy en lösning.

Tips och inspiration

Prevas har i decennier erbjudit eLIPS, ett moget och välbeprövat koncept med justerbara komponenter. Det flexibla konceptet möjliggör skapandet av skräddarsydda, robusta system inom produktionslogistik och materialhantering.

eLIPS är en modulär och skalbar verktygslåda som möter både befintliga och kommande krav och sömlöst knyter ihop affärssystem med all logistik, montering och produktionsutrustning. eLIPS är designat att hantera kommande förändringar och möjliggör era Agenda 2030-mål.

För dig som önskar mer inspiration så spana även in våra referenscase.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion]