dk  no  en  

sv en dk no
Arbetsflöden och affärsprocesshantering

Arbetsflöden och affärsprocesshantering

Genom det produktcentrerade perspektivet är MES inte bara kopplat till information och processer på maskinnivå, utan också till företagets centrala datastrukturer, affärsprocesser och organisation. Detta kan illustreras genom att besvara nedanstående frågor och fundera över hur de kan påverka produktionsprocesserna i ett perspektiv på 3-5 år.

Vad händer

 • om ni introducerar nya produkter eller förändrar befintliga?
 • om ni etablerar nya kunder eller nya försäljningskanaler?
 • om era produkter blir föremål för nya eller förändrade kund- och myndighetskrav?
 • om företagets strategi ändras?
 • vid en omorganisation?
 • om arbetsstyrkan förändras?

Hos de flesta företag visar svaren på de här frågorna att det krävs ett stort mått av flexibilitet i produktionsprocesserna och att affärsprocesshantering för verkstadsgolvet kan utgöra grunden för att hantera utmaningar av ovan listat slag.

Kontinuerlig förbättring är en av grundpelarna i MES som Prevas har rik erfarenhet av och som fortsätter vara en viktig aspekt av tillverkning samt en expertis som Prevas fortsätter att investera i. I samband med att maskiners och tillverkningsoperationers effektivitet förbättras, t.ex. genom stopptidsanalys och TAK/OEE, så kan processnära affärsprocesser som t.ex. kvalitetskontroll, frisläppning och underhåll bli flaskhalsar som begränsar produktiviteten. Detta belyser ett behov av att ständigt förbättra också dessa processer och som stöd för detta etablera mätbara nyckeltal och systemlösningar för att förstå och följa effektivitetsparametrar..

Prevas följer en modellbaserad filosofi för MES, där hanteringen av affärsprocesserna spelar en nyckelroll lösningens utformning. Detta möjliggör att MES inte bara kan hantera förändring, utan också kan vara en drivkraft och plattform för förändring genom att implementera standardprocedurer och god praxis på ett konsekvent, mätbart och flexibelt sätt.

Arbetsflöden och affärsprocesshantering erbjuder förbättring inom områden som

 • Löst eller informellt kopplade tvärfunktionella processer.
 • Ledtider i kommunikation.
 • Bristande undantagshantering för processer.
 • Avsaknad av data för att mäta och förbättra processers effektivitet.

Nyckelvärden

 • Digitalisera och standardisera arbetssätten och arbetsinstruktionerna på alla områden.
 • Integrera och samordna mänskliga aktiviteter med systemaktiviteter.
 • Stödja samarbetet över gränserna mellan roller och delar av organisationen.
 • Mäta och förbättra effektiviteten i processerna.
 • Styra aktiviteter associerade med kund- och myndighetskrav.
 • Manifestera och styra förändringar av processerna för att undvika tillbakagång till gamla arbetssätt efter förändring

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning