dk  no  en  
sv en dk no
Affärsinformationshantering (Business Intelligence, BI)

Affärsinformationshantering (Business Intelligence, BI)

Affärsinformationshantering, Business Intelligence, eller bara ”BI”, är en övergripande term som avser en rad program som används för att analysera ett företags rådata. BI består av flera samhörande aktiviteter, däribland informationsutvinning, analytisk bearbetning, frågehantering och rapportering.

Företag använder BI-lösningar för att förbättra beslutsfattandet, sänka kostnader och upptäcka nya affärsmöjligheter. BI är mer än bara rapportering och mer än bara en uppsättning verktyg för att få ut information från företagets affärssystem. Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) kan ses som BI för företagets förädlings- och produktionsavdelningar.

Prevas erbjuder mjukvarulösningar som samlar in och presenterar produktionsrelaterad affärsinformation från en rad olika källor, i realtid. Detta för att kunna ge beslutsfattare tydlig och aktuell information om företagets resultat fram till den aktuella tidpunkten. Som t ex:

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning