Hem
dk  no  en  

Bokslutskommuniké 2010. Starkt avslut; ökad omsättning och orderingång

JANUARI - DECEMBER
• Omsättning 519,4 Mkr (513,2)
• Rörelseresultat EBIT 14,6 Mkr (—19,3)
• Rörelsemarginal EBIT 2,8 % (—3,8)
• Resultat efter skatt 9,0 Mkr (—15,4)
• Resultat per aktie 0,83 kr (—1,52)
• Likvida medel 7,5 Mkr (11,8)
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0,50 kr per aktie (0,00)

OKTOBER - DECEMBER
• Omsättning 148,3 Mkr (123,5)
• Rörelseresultat EBIT 7,0 Mkr (—19,4)
• Rörelsemarginal EBIT 4,7 % (—15,7)
• Resultat efter skatt 4,6 Mkr (—14,5)
• Resultat per aktie 0,42 kr (—1,43)

VD-KOMMENTAR


Höstens starka orderingång har resulterat i ökad omsättning och förbättrade marginaler för årets sista kvartal. Affärsområdet Industrisystem levererar starka och positiva marginaler, precis i likhet med årets tidigare kvartal, men vi ser nu även en positiv trend inom affärsområdet Produktutveckling.

Marknaden känns betydligt starkare nu än i början av 2010. Med våra drygt 25 år i branschen står Prevas mycket starkt positionerade som ett nischat marknadsledande företag inom produktutveckling och industriell IT.

2010 har varit ett stabilt år där vi har haft en kontinuerligt ökande orderingång under året. Våra IT-leveranser fortsätter att vara i världsklass med en kundnöjdhet på 8,4 (av 10) och en leveranssäkerhet på 92 procent vilket givetvis hjälper framtida tillväxt och stabilitet. Som en direkt följd av detta ser vi en tydlig trend i kvartalsrapporten med förbättrad marginal och ökande omsättning.

Sammanfattningsvis kan man säga att 2010 har varit ett starkt år ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv, vi har även investerat i en framtida plattform för lönsam tillväxt, stabilitet och flexibilitet med ett antal nya etableringar och erbjudanden.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008