Hem
dk  no  en  

Delårsrapport januari - september 2010

JANUARI - September

 • Omsättning 371,1 Mkr (389,7)
 • Rörelseresultat EBIT 7,6 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,1 % (0,0)
 • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (—0,9)
 • Resultat per aktie 0,41 kr (—0,09)
 • Likvida medel 5,9 Mkr (12,6)

JULI - SEPTEMBER 2010

 • Omsättning 106,2 Mkr (109,9)
 • Rörelseresultat EBIT —0,8 Mkr (2,0)
 • Rörelsemarginal EBIT —0,7 % (1,9)
 • Resultat efter skatt —0,9 Mkr (1,3)
 • Resultat per aktie —0,09 kr (0,13)

VD-KOMMENTAR


Vi ser en fortsatt stabilisering av den nordiska marknaden vilket för oss har resulterat i stärkt orderingång och ökande tariffer. Prevas har påbörjat en tillväxtfas med nya etableringar i Gävle, Borlänge och Oslo. Affärsområdena Produktutveckling och Industrisystem befinner sig dessutom i en organisk tillväxtfas.

Bevis på Prevas starka leveransförmåga får vi med ett kundbetyg på 8,4 (på en skala från 1 till 10) och en leveranssäkerhet i projekten på 96 procent. Det är mycket glädjande att Prevas för 3:e året i rad nominerats till Swedish Embedded Award. Prevas har tillsammans med sin kund, Zenicor Medical Systems, utvecklat ett handhållet EKG-mätinstrument som nominerats i priskategorin "Enterprise".

Vår svenska och norska verksamhet har en bibehållen stabil lönsamhet. I Norge initierar vi en ny satsning inom affärsområdet Produktutveckling. Pågående och nya etableringar samt omstruktureringar i Danmark medför kostnader som är nödvändiga för vår framtida tillväxtstrategi. Totalt sett ser vi en optimism hos våra kunder och tror på en stärkt och växande marknad för våra tjänster. Vi vidhåller dock vad vi tidigare har kommunicerat, att 2010 som helhet kommer att vara ett år med pressade marginaler.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008