Hem
dk  no  en  

Bokslutskommuniké 2009

JANUARI - DECEMBER
• Omsättning 513,2 Mkr (615,7)
• Resultat före avskrivningar —6,2 Mkr (83,1)
• Resultatmarginal före avskrivningar —1,2 procent (13,5)
• Rörelseresultat —19,3 Mkr (70,3)
• Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram —2,9 Mkr (70,3)
• Rörelsemarginal —3,8 procent (11,4)
• Resultat efter skatt —15,4 Mkr (50,1)
• Resultat per aktie —1,52 kr (5,11)
• Likvida medel 11,8 Mkr (16,7)
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0 kr per aktie (1,50).

OKTOBER - DECEMBER
• Omsättning 123,5 Mkr (159,9)
• Resultat före avskrivningar —15,7 Mkr (17,9)
• Resultatmarginal före avskrivningar —12,7 procent (11,2)
• Rörelseresultat —19,4 Mkr (14,8)
• Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram —6,9 Mkr (14,8)
• Rörelsemarginal —15,7 procent (9,2)
• Resultat efter skatt —14,5 Mkr (10,8)
• Resultat per aktie —1,43 kr (1,10)
• Likvida medel 11,8 Mkr (16,7)

VD-KOMMENTAR


En fortsatt osäkerhet hos våra industriella kunder har haft en negativ effekt på framförallt konsultverksamheten. Under hösten genomfördes ett antal åtgärder för att få en bättre balans i verksamheten vilket har påverkat rörelseresultatet negativt andra halvåret 2009.

Trots den svaga marknaden fortsätter affärsområdet Industrisystem att leverera med en god rörelsemarginal om 13,4 procent.

Prevas position som ett starkt nischat marknadsledande företag inom produktutveckling och Industriell IT har kraftigt stärkts. Kvittensen på detta är bl.a. ett flertal utmärkelser som till exempel Swedish Embedded Award 2009 och Guldmobilen för årets innovation. Vi har även fått förnyat förtroende från våra strategiska partners som exempelvis Microsoft, National Instruments och Insys.

Vi har under året utvecklat ett koncept för ökad flexibilitet i verksamheten vilket bland annat kommer att ge ett större inslag av internationell verksamhet. Ett första steg in på nya tillväxtmarknader internationellt kommer även att stärka Prevas konkurrenskraft i Skandinavien. Effekten av denna satsning kommer att ge resultat under 2010.

Marknaden har stabiliserats men vi vidhåller en relativt försiktig gradvis förbättring under 2010.

2010 är året då Prevas fyller 25. Dessa år i IT-branschen har gett Prevas en bred och gedigen kompetens med över 3 000 genomförda projekt. Prevas har under åren följt ett stort antal kunder från idé till succé på världsmarknaden. Nu lägger vi grunderna för kommande 25 års framgång med en ökad globalisering i en konstant uppkopplad värld.

Sett ur en något kortare horisont, än 25 år, anser vi att Prevas position som ett nischat kvalitetsbolag har en stor potential och vi kommer att återgå till lönsam tillväxt.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008