Hem
dk  no  en  

Prevas satsar internationellt

Under första halvåret 2010 öppnar Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och Dubai, Förenade Arabemiraten. Utlandskontoren är ett första steg in på nya tillväxtmarknader och kommer även att stärka Prevas konkurrenskraft i Skandinavien. 

Efter 25 stabila år på den nordiska marknaden öppnar nu Prevas nya internationella kontor. Målet är att öka försäljningen på en internationell marknad och säkra tillgången till välutbildade medarbetare samtidigt som kostnaderna sänks. Lokalt baserade samarbetspartners kommer att hjälpa till med rekrytering av nya medarbetare till de nya kontoren. Just nu pågår arbetet med att internrekrytera chefer till kontoren. Målet är att på tre års sikt vara fler än 50 medarbetare i Indien och omsätta 50 MSEK i Mellanöstern.
 
Från start kommer kontoret i Bangalore att ha ett tiotal anställda för att sedan växa i takt med marknaden. Under svensk projektledning och -metodik kommer ett antal inhemska specialister att erbjuda samma Prevaskompetens som nu med inriktning på inbyggda system och industriella IT-lösningar.
 
- Indien har en av världens snabbaste växande ekonomier där IT är den sektor som hittills har vuxit bäst. Att öppna ett nytt kontor där är ett strategiskt och viktigt steg för Prevas. Dels för att möta ökad efterfrågan på ingenjörskompetens och dels för att kunna erbjuda kostnadseffektiva utvecklingstjänster, säger Mats Lundberg CEO på Prevas. I Indien finns även en egen starkt expanderande marknad för Prevas tjänster inom produktutveckling och industrisystem.

För marknaden i Mellanöstern har Prevas funnit en stor potential för sitt erbjudande inom industrisystem. Prevas kompetens och konkurrenskraftiga lösningar är intressant för kunder i regionen, framförallt inom branscherna olja & gas, stål & aluminium och tillverkning. Dubai är en bra plats att utgå ifrån för att nå omkringliggande länder i Mellanöstern.
 
- I och med Prevas närvaro sparar kunderna kostnader samtidigt som de själva slipper ta risken och egna investeringar. Vi kan även ta mindre offshore-projekt och därmed hjälpa företag till ökad konkurrenskraft i Asien och Mellanöstern. Samtidigt stärker Prevas sin ledande marknadsposition inom inbyggda system och Industriell IT, fortsätter Mats Lundberg. 

För mer information och uppföljning:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Björn Andersson, Affärsutvecklare Prevas AB
Tfn: 021-360 19 33, Mobil: 070-370 10 30, E-mail: bjorn.andersson@prevas.se
                                                                                                                                           
Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av drygt 500 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00 Org.nr. 556252-1384

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008