Hem
dk  no  en  

Delårsrapport januari - september 2009. Stärkt marknadsposition.

JULI - SEPTEMBER
•  Omsättning 109,9 Mkr (134,2)
•  Resultat före avskrivningar 5,1 Mkr (17,3)
•  Resultatmarginal före avskrivningar 4,7 procent (12,9)
•  Rörelseresultat 2,0 Mkr (14,0)
•  Rörelsemarginal 1,9 procent (10,4)
•  Resultat efter skatt 1,3 Mkr (10,1)
•  Resultat per aktie 0,13 kr (1,03)
•  Likvida medel 12,6 Mkr (7,6)

JANUARI - SEPTEMBER
•  Omsättning 389,7 Mkr (455,7)
•  Resultat före avskrivningar 9,5 Mkr (65,2)
•  Resultatmarginal före avskrivningar 2,4 procent (14,3)
•  Rörelseresultat 0,0 Mkr (55,5)
•  Rörelsemarginal 0,0 procent (12,2)
•  Resultat efter skatt —0,9 Mkr (39,3)
•  Resultat per aktie —0,09 kr (4,01)
•  Likvida medel 12,6 Mkr (7,6)

VD-KOMMENTAR


Prevas ser början till en återhämtning hos sina kunder där aktivitetsnivån nu är högre jämfört med tidigare under året. Effekten på Prevas är ett förbättrat kvartal jämfört med föregående kvartal.

Prevas vision att vara ledande inom sina verksamhetsområden har gett goda resultat. Inom affärsområdet Produktutveckling har positionen som den ledande aktören inom inbyggda system ytterligare stärkts genom utnämnande till bl.a. högsta partnerstatus hos National Instruments, Microsoft och vinnare av Swedish Embedded Award 2009. Inom affärsområdet Industrisystem har verksamheten utvecklats mycket positivt och tydliga positioner har tagits inom framför allt produktionsnära IT-lösningar som syftar till att öka konkurrenskraften hos våra kunder.

Affärsområdet Industrisystem har klarat den allmänna nedgången mycket bra och fortsätter att visa sin styrka med en rörelsemarginal på 16,1 procent för perioden.

Affärsområdet Produktutveckling, som enligt vår bedömning påverkades kraftigare än den generella IT-marknaden under våren, har gradvis förbättrats. Här ser vi dock fortsatta svårigheter under resten av året, framför allt inom konsultverksamheten.

Även om marknaden inom vissa segment har stabiliserats de senaste månaderna kvarstår den allmänna osäkerheten. Start av nya utvecklingsprojekt fördröjs. Som jag tidigare sagt, tror jag att 2009 kommer att vara ett fortsatt tufft år med en gradvis förbättring under 2010.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008