Hem
dk  no  en  

Prevas påverkas av konjunkturläget  

Marknaden för utveckling av intelligenta produkter har den senaste tiden präglats av en ökad försiktighet och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. Detta påverkar affärsområdet Produktutveckling negativt. Affärsområde Industrisystem fortsätter dock att generera bra resultat.

Prevas har vid tidigare tillfälle meddelat att det rådande marknadsläget hos våra kunder har påverkat Prevas på ett negativt sätt, med färre affärsavslut och försämrad rörelsemarginal. Den allmänna osäkerheten som råder på marknaden har inneburit att nyinvesteringar och expansionsplaner har skjutits på framtiden. Denna bild har ytterligare förstärkts med en direkt påverkan på affärsområdet Produktutveckling.

Däremot fortsätter affärsområdet Industrisystem att visa sin styrka. Prevas industrikunder fortsätter att investera i produktionsnära IT-lösningar som ökar deras produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
 
"Den negativa påverkan från affärsområdet Produktutveckling kommer att påverka Prevas tillväxttakt och rörelsemarginal i år. Vi har under året genomfört ett antal åtgärdsprogram med syftet att förbättra marginalen, där engångskostnader kommer att belasta resultatet för innevarande kvartal. Positiva effekter av dessa åtgärder kommer att synas mot slutet av året", säger Mats Lundberg, CEO på Prevas AB.
 
Trots en fortsatt allmän oro på marknaden kvarstår Prevas mål att fortsätta stärka företagets marknadspositioner och stå starkt rustade och redo när våra kunder påbörjar utvecklingen av nästa generations produkter.
 
Prevas verksamhet är specialiserad inom områdena inbyggda system och industriell IT där Prevas har en ledande position i Norden.

För mer information och uppföljning:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008