Hem
dk  no  en  

Prevas deltar i utvecklingen för en hållbar framtid, utvecklar elbil tillsammans med Electroengine

Electroengine är ett Uppsalabaserat företag som gett Prevas förmånen och möjligheten att vara med i utvecklingen av en elbil.
 
Elbilen utvecklas i Uppsala där det bl.a. finns spetskompetens inom batteriteknik, på Ångströmlaboratoriet, och en bra infrastruktur för att utveckla nya företag i form av Uppsala Innovation Center (UIC). Prevas har ett tätt och nära samarbeta med UIC som teknisk partner för att utveckla nya företag i Uppsala.
 
- Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Prevas. De har tillfört kompetens, innovativkraft och varit lyhörda i vår utveckling av en hållbar fordonslösning baserad på elkraft, säger Thomas Bergfjord CEO Electroengine AB.

 - I 25 år har Prevas levererat hållbara lösningar som hjälper kunder att öka lönsamheten. För att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder satsar vi på långsiktiga kundrelationer där djup insikt i kundens verksamhet ingår. Vi är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått från Electroengine, säger Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige på Prevas.

Prevas verksamhet inom produktutveckling bedrivs i flera olika centers of excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, design och uppkopplingsmöjligheter.

För mer information och uppföljning:

Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 073-052 22 65, E-mail anders.malmby@prevas.se

Ingemar Persson, regionchef Uppsala Prevas AB
Tfn: 018—56 27 06, Mobil: 0730-28 58 06, E-mail ingemar.persson@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008