Hem
dk  no  en  

Prevas slutlevererar storprojekt åt ABB

Efter 8 200 mantimmar har Prevas, ledande i Norden inom inbyggda system, slutlevererat en helt ny protokollöversättare, eller realtidsaccelerator, till sin uppdragsgivare ABB. Utvecklingsprojektet startade i mitten av 2007 efter en upphandling som Prevas vann tack vare god förståelse för projektet och en begriplig prismodell för ett helhetsåtagande.
 
Produkten används i en av ABBs sviter för industristyrning för kommunikation mellan mjukvara på operatörens arbetsstation och det Masterbus 300-baserade kontrollnätverk som ansluter målsystemen. Prevas har tagit fram en helt ny kombination av mjuk- och hårdvara och porterat funktionalitet från tidigare generationer för att säkra kompatibilitet med både befintliga och framtida installationer.
 
Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB säger:
— Det var ett intressant projekt eftersom vi fick användning för flera av våra kärnkompetenser som elektronikdesign och programmering, TCP/IP och driverutveckling. Dessutom krävde porteringen av befintlig funktionalitet ett nära samarbete med uppdragsgivaren.
 
Katarina Wiklund, projektledare på ABB, berättar:
— Det är många färdigheter, inte bara de rent tekniska, som behövs för att få ett projekt av den här komplexiteten att fungera. Prevas klarade genom gott samarbete med vår egen personal att få med sig befintlig funktionalitet från äldre generationers RTA intakt. Detta var helt nödvändigt då produkten kommer att användas i miljöer med extrema krav på driftsäkerhet som exempelvis kärnkraftverk.
 
Nu, i maj 2009, är förserie-exemplar av PU410, som är ABB:s beteckning, i drift i produktionsmiljö hos en av ABB:s kunder. Serietillverkning av den helt nya RTA-enheten kommer sedan att pågå under många år framöver.

För mer information och uppföljning:

Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 073-052 22 65, E-mail: anders.malmby@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008