Hem
dk  no  en  

Delårsrapport jan - mars 2009, stärkt kassaflöde

• Omsättning 152,1 Mkr (153,7)
• Resultat före avskrivningar 10,3 Mkr (20,0)
• Resultatmarginal före avskrivningar 6,8 procent (13,0)
• Rörelseresultat 7,1 Mkr (16,8)
• Rörelsemarginal 4,7 procent (11,0)
• Resultat efter skatt 4,9 Mkr (11,5)
• Vinst per aktie 0,49 kr (1,18)
• Likvida medel 25,8 Mkr (5,7)

VD-kommentar


Mitt inne i den osäkerhet som råder på marknaden bibehåller Prevas en stark marknadsposition, ett gott kassaflöde men en försämrad rörelsemarginal. En stor del av den försämrade rörelsemarginalen hänför sig till den danska produktutvecklingsverksamheten. Vi har under perioden vidtagit ett antal åtgärder för att vända utvecklingen i Danmark och räknar med att se effekt av åtgärderna under andra halvåret av 2009. Vi ser även en prispress och försämrad beläggningsgrad på den svenska produktutvecklingsverksamheten.

Nuvarande rörelsemarginal är inte tillfredställande. I slutet av förra året påverkades Prevas marknad av rådande konjunkturläge på ett negativt sätt, med färre affärsavslut. Den trenden kvarstår.

Som tidigare kommunicerats kommer 2009 att vara ett år fullt av möjligheter och utmaningar där Prevas strategi är att stärka marknadspositionerna i förhållande till våra branschkollegor och fokusera på kassaflöde och likviditet. Vi ser att vi tack vare vår relativa styrka får många möjligheter till nya affärer och förvärv vilket Prevas kommer att utnyttja på ett strategiskt sätt.

Under årets första 3 månader har Prevas bland annat;
• Omorganiserat verksamheten i Danmark med ny ledning och byte av VD.
• Prevas CAN-modul certifierad enligt ISO-16845.
• Fått fortsatt förtroende för Prevas erbjudande och tjänster från alla strategiskt viktiga kunder.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008