Hem
dk  no  en  

Prevas befäster sin ledande position, förvärvar företag i Västerås

Prevas AB har tecknat ett LOI (Letter of Intent) om förvärv av INVID Utveckling Mälardalen AB i Västerås. Företaget ingår i INVID-koncernen och arbetar med system för effektivisering av verksamhetsprocesser. Förvärvet stärker och befäster Prevas position som det största och ledande IT-konsultbolaget i den just nu konjunkturstarka Västeråsregionen.    

INVID Utveckling Mälardalen arbetar med applikationsutveckling och systemintegration i Mälardalsregionen. Det handlar om att skapa praktiska verktyg och smarta lösningar som hjälper kunder att bli mer effektiva och lönsamma. En av bolagets specialiteter är SaaS-lösningar (Software-as-a-Service). Konceptet innebär att kunderna kan använda applikationer via webben mot månadsavgifter utan att behöva investera direkt i egna kostsamma IT-system. Efterfrågan på denna typ av tjänst har på senare tid kraftigt ökat och är i rådande konjunkturläge mycket attraktivt för många kunder.
 
INVID Utveckling Mälardalen grundades 1992 som utvecklingsavdelning hos INVID Västerås. Idag är avdelningen ett självständigt bolag med 8 anställda. Exempel på kunder är Bombardier, Seco Tools och Luvata samt olika kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 
Genom förvärvet av verksamheten befäster Prevas sin position som det största och ledande IT-konsultbolaget i Västerås och Mälardalsregionen. Prevas har en stark ställning hos sina kunder och kan nu bredda kundbasen och stärka sin tjänsteportfölj med SaaS-lösningar.
 
I samband med förvärvet tecknas även ett samarbetsavtal mellan Prevas och INVID. Syftet är att parterna ska vara partners gentemot marknaden, Prevas med systemutveckling och INVID med IT-drift och datorförsäljning.  

Ett förvärvsavtal kommer att tecknas med tillträdesdag den 1 maj 2009. Innan dess ska Due Diligence genomföras. Den fasta köpeskillingen uppgår till 2,0 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2010, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 10,0 MSEK. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 maj 2009.

För mer information och uppföljning:

Christer Ramebäck, chef Industrisystem Prevas AB                                          
Mobil: 070-227 33 95, E-mail: christer.rameback@prevas.se  

Tore Nallgård, VD INVID Västerås AB                                        
Telefon: 021-10 66 00, E-mail: tore.nallgard@invid.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008