Hem
dk  no  en  

Prevas årsredovisning och sammandrag 2008 publicerad

2008 tog Prevas ytterligare ett steg framåt och åstadkom sitt bästa år med god tillväxt i kombination med stark resultatutveckling. Finansiellt har Prevas kraftigt förbättrat omsättning, marginal och kassaflöde. Verksamhetsmässigt har företaget ytterligare stärkt sina positioner som ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT.
 
En svensk version av Prevas årsredovisning 2008 finns från och med idag på företagets hemsida, www.prevas.se/annual_report. Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas framtagen v 13 och en webbanpassad årsredovisning kommer att publiceras v 14. Årsredovisningen kan beställas på Prevas hemsida. 

För mer information och uppföljning:

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008