Hem
dk  no  en  

Tillväxt genom IT-konsulter onsite

Prevas påbörjade för ett år sedan en satsning på konsultverksamhet onsite mot storföretag i Stockholmsregionen.
— Vi har haft en fantastisk utveckling. Lyckade rekryteringar och stor efterfrågan på expertkunskaper inom inbyggda system har bidragit till framgången, säger Peter Elvung, Regional manager Prevas.
 
I december 2007 etablerade Prevas en verksamhet för att bredda sitt utbud av kvalificerade konsulter på plats ute hos storföretag, så kallade onsite uppdrag. Syftet med storkundssatsningen är att kunna erbjuda och förstärka den kompetens som behövs för att säkra viktiga ramavtal, främst inom telekom och försvar.
 
Kombinationen ramavtal, storkunder och unik spetskompetens skapar stabilitet. Prevas onsite satsning ingår i företagets långsiktiga strategi och utgör tillsammans med Prevas designcenterverksamhet en helhet som tillsammans ger ett flexibelt resursutnyttjande.
 
Verksamheten ingår i företagets affärsområde Produktutveckling och har Kista som bas. Samtliga konsulter sitter dock ute hos kund. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Just nu äger ett nödvändigt teknologiskifte rum för allt fler produkter — den framtida utmaningen ligger i att kunna bistå och nå ut med rätt kompetens.
 
— Vi har haft en kraftig organiskt tillväxt. Lyckosamma rekryteringar med specifika expertkunskaper inom inbyggda system har bäddat för vår framgång, säger Peter Elvung, Regional manager Prevas AB.

För mer information och uppföljning:

Peter Elvung, Regional manager Prevas AB
Tfn: 08-799 64 40, Mobil: 070-191 31 75, peter.elvung@prevas.se
 
Mats Lundberg, CEO Prevas AB                                                        
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, mats.lundberg@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008