Hem
dk  no  en  

Bokslutskommuniké 2008, ett rekordår för Prevas

• Omsättning 615,7 Mkr (470,9)
• Rörelseresultat 70,3 Mkr (19,0)
• Rörelsemarginal 11,4 procent (4,0)
• Resultat efter skatt 50,1 Mkr (11,6)
• Vinst per aktie 5,11 kr (1,22)
• Resultat före avskrivningar 83,1 Mkr (37,0)
• Resultatmarginal före avskrivningar 13,5 procent (7,8)
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 1,50 kr per aktie (0,60)

VD-kommentar


Ett starkt förbättrat resultat var målet för 2008. Året blev Prevas hittills bästa med god tillväxt i kombination med stark resultatutveckling. Omsättningen ökade med 31 procent till 616 Mkr (471) och rörelseresultatet ökade med 269 procent till 70 Mkr (19). Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 160 Mkr (139) och rörelseresultatet ökade med 630 procent till 15 Mkr (2).

Prevas har under året stärkt sina positioner, både finansiellt och verksamhetsmässigt. Omsättning, rörelsemarginaler och kassaflöde har kraftigt förbättrats. Prevas verksamhet är specialiserad inom områdena inbyggda system och industriell IT där Prevas har en klart ledande position i Norden. Den tidigare negativa utvecklingen inom affärsområdet Industrisystem har vänts till en positiv utveckling med stärkta marknadspositioner och nya erbjudanden. Nyckeln till Prevas framgång är; intern kontroll, fokuserat ledarskap, engagerade medarbetare och ett starkt erbjudande.

Prevas har en framgångsrik partnerstrategi. Med hjälp av starka relationer har man möjlighet att erbjuda kunder ett helhetsåtagande. Partnersamarbetet med bl.a. Microsoft, National Instruments, Enics och Wonderware har ytterligare förstärkts under året.

Prevas strategi, tillväxt med lönsamhet, kvarstår. 2009 kommer att vara ett år fullt av utmaningar på grund av det allmänna konjunkturläget men samtidigt ett år av möjligheter. Jag är helt övertygad om att Prevas med sin styrka inom inbyggda system och Industriell IT kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

Kontaktpersoner:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65
E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008