dk  no  en  

sv en dk no

Talare på Produktivitetsdagen 27 september 2018

Ebba Lindsö

Charlotte Brogren (Key Note )

Teknologichef, Alimak Group

Charlotte Brogren har varit generaldirektör för Vinnova sedan 2009. Tidigare arbetade hon under flera år inom ABB med forskning och utveckling på ledande positioner. 2017 tillträdde hon som utvecklingschef och medlem i koncernledningen för Alimak Group.

Charlotte invaldes 2005 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. 2015 listade Ny Teknik Brogren på plats 7 av Sveriges mest inflytelserika inspirerande kvinnliga ingenjörer.

Ebba Lindsö

Ashkan Fardost (Inspirations talare)

Entreprenör och framtidsspanare

Nominerad till årets talare 2017 och vår inspirationstalare, Ashkan Fardost är f.d. musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. Efter musik- och forskarkarriären involverade han sig i Stockholms startup-scen. Idag arbetar han bland annat som Collaborator på Hyper Island och driver sin nystartade investeringsfirma Oddball Ventures.

Break-out sessions

Tillverkningschefen Mattias Einehag-SKF

SKF

SKF är världsledande inom tillverkning av lager-lösningar kring den roterande axen och satsar stort på att investera i sin tillverkning.

Tillverkningschefen Mattias Einehag har arbetat i 30 år i olika roller inom SKF och kommer att tala över temat WCM och vad det betyder för SKF. I koncept Word Class Manufacturing ingår smart tillverkning som ett viktigt begrepp tillsammans med digitalisering.

Fabriken i Göteborg var först ut med en nyinvestering 2017 under begreppet WCM. Vad var lätt? Vad var svårt? Och vad är nästa steg?

Tomas Hartman, Neonode AB

Neonode Technologies AB

Tomas Hartman, Vice President Manufacturing Partner Relations at Neonode AB.

Tomas Hartman har mer än 35 års erfarenhet inom tillverkande Svensk industri där han teoretiskt och praktiskt utvecklat metoder och processer främst inom plast- och elektronikindustrin.

Tomas brinner för Svensk industri och han kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring att bygga konkurrenskraftig produktion här i Sverige. Han kommer även att prata om och beskriva den röda tråd han följer i arbetet att bygga moderna, flexibla produktionsanläggningar

Åbro

AB ÅBRO BRYGGERI


Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjebryggeri och ett av Europas modernaste som under de senaste åren vuxit mycket kraftigt.

Förbättringsledaren Karin Segerström leder projektgruppen Team2020 på Åbro Bryggeri. Tillsammans med bland annat tekniske utvecklaren Johannes Gutman fick de i början av 2017 uppgiften att utforska möjligheter och hitta lösningar kring effektivisering och optimering så att Åbro ska kunna dubblera sin produktionsvolym på bara fyra år.

Satsningen på ett helt nytt produktionsuppföljningssystem är ett av alla steg för att nå detta mål. Med hjälp av det ser man nu nya möjligheter för planering, uppföljning och kontroll.

Håkan-Stadex

AB STADEX, AVEBE

Industry 4.0…? varför inte gå till 5.0 direkt?

Håkan Nebréus, teknisk chef, arbetar på Avebe, värdens största tillverkare av potatisstärkelse.

I denna livsmedelsfabrik, placerad ”centralt” i Malmö, hanterar man ämne som gör att fabriken klassas enligt SEVESO’s högre kravnivå. Livsmedel och *SEVESO i kombination med förväntningar från ägare och kunder, ställer stora krav på verksamheten.

I Avebe’s strategi ingår att arbeta med de möjligheter som Industri 4.0. erbjuder.

Håkan berättar om hur man på några få år ökat produktiviteten och förbättrat arbetsglädjen genom aktivt ledarskap. Till skillnad från sina tonårssöner läser han nyheterna i papperstidning och betalar gärna kontant. Framförallt är det han som betalar.

Lyssna till hur han ser på ledarskapet i den förändring som behövs för att gå mot digitalisering.

Följ med på en resa där vi tar oss direkt till Industry 5.0 utan att passera gå.

*För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Maria Hollander Paper Province

Paper Province

Maria Hollander, VD

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är vi verksamma i Värmland med omnejd. Genom att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör vi en avgörande insats för samhället.

Lars Cedervall Benteler AB

BENTELER Automotive Skultuna AB

Förändrat automationstänk, kvalitet mer i fokus än tidigare.

Våra robotiserade processer ger oss fortsatt konkurrenskraft i en tillvaro som ständigt förändras. Robotiseringen har ändras över tid från att ersätta tunga och monotona jobb, till att vara produktivitets- och kapacitets höjande till att nu mer och mer drivas med kvalitetssäkring i fokus. Fortsatta möjligheter för integration är vår konkurrensfaktor som underleverantör till fordonsindustrin.

Lars Cedervall på Benteler Automotive Skultuna AB har ca 30 års erfarenhet inom teknikområdet, som verktygskonstruktör, produktionstekniker samt med produktutveckling och processutveckling. Jobbar nu mest med investeringsprojekt, och installation och uppstart av nya eller ändrade processer.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning