language arrow_drop_down
DK NO EN
share
 • 2020-09-09
  SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp
  SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp.
  SAR Gruppen, som hanterar farligt avfall, befinner sig i startfasen av att införa Infor CloudSuite på sina anläggningar i Norge. Från Stavanger i söder till Hammerfest i norr.
  Läs mer
 • 2020-07-15
  Delårsrapport jan-juni 2020
  Prevas delårsrapport januari – juni 2020.
  Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.
  Läs mer
 • 2020-05-14
  Information från Prevas årsstämma 2020.
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer
 • 2020-04-29
  Delårsrapport jan-mars 2020
  Prevas delårsrapport januari – mars 2020.
  Nytt resultatrekord, trots orolig omvärld.
  Läs mer
 • 2020-04-21
  Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019".
  Läs mer
 • 2020-04-21
  Prevas års- och hållbarhetsredovisning
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019.
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2019 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer
 • 2020-04-16
  Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando
  Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Prevas valberedning föreslår att Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer
 • 2020-04-09
  Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ).
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020, kl.18.00 i Expectrum i Västerås, Kopparbergsvägen 10.  
  Läs mer
 • 2020-04-07
  Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020.
  Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.
  Läs mer
 • 2020-04-02
  Produktutveckling för medicintekniska produkter, Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485
  Produktutveckling för medicintekniska produkter,
  Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485.

  Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. Sedan tidigare är kontoret i Sundbyberg certifierat enligt standarden.
  Läs mer
 • 2020-02-12
  Bokslutskommuniké 2019
  Nytt resultatrekord.
  Läs mer
 • 2019-11-06

  Prevas automatiserar Norge.
  Stor order till Prevas.

  Prevas ska leverera nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin. Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna.
  Läs mer
 • 2019-10-24
  Delårsrapport januari - september 2019
  Tillväxt, stabilt resultat och uppgraderat varumärke
  Läs mer
 • 2019-07-17
  Delårsrapport januari - juni 2019
  Fortsatt bra trend.
  Läs mer
 • 2019-05-15
  Information från Prevas årsstämma 2019
  Prevas har igår hållit sin årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer
 • 2019-04-24
  Delårsrapport januari - mars 2019
  Bästa resultatet på 28 kvartal.
  Läs mer
 • 2019-04-23
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2018 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster.
  Läs mer
 • 2019-02-13
  Bokslutskommuniké 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer
 • 2018-10-24
  Delårsrapport januari - september 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Ökad eftermarknad med smarta tjänster
  Ökad eftermarknadsaffär med smarta tjänster
  Den danska ugnstillverkaren Hounö har lanserat m olnlösning Let’s Cook. Med hjälp av ett nära samarbete mellan Hounö, Design People och Prevas har en totallösning tagits fram, där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar det medför, utan också kan få in fler produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan få en samlad bild över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan ser till att hela köket fungerar.
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Global implementeringspartner till Scatec Solar
  Prevas har ingått avtal med Scatec Solar ASA
  Blir global implementeringspartner för Infor EAM.
  Läs mer
 • 2018-07-17
  Delårsrapport januari - juni 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer
 • 2018-07-03
  Prevas tecknar avtal med OMV (Norge) AS
  Prevas har ingått avtal med OMV (Norge) AS om att installera Prevas produkt Mikon för automatisk produktionsrapportering i Norge.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Prevas satsar inom Life Science
  Med 30 års erfarenhet av projekt och produktutveckling inom Life Science har Prevas profilerat sig som en kompetent partner i utveckling av medicintekniska produkter . Nu genomför företaget en dedikerad satsning inom Life Science. 
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Bengt-Erik Lindgren ny ordförande i Prevas
  Bengt-Erik Lindgren är ny styrelseordförande i Prevas AB och tar därmed över rollen från Göran Lundin som avböjt omval och som haft ordföranderollen sedan 2000. Bengt-Erik har tidigare bland annat varit vice VD för Swedbank .
  Läs mer
 • 2018-05-17
  Information från Prevas årsstämma
  Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Prevas söker fler partners
  Prevas har ett växande partnernätverk av konsulter som är mycket viktigt för verksamheten. Oavsett om anledningen till att ta in partnerkonsulter är att Prevas saknar ledig kapacitet eller eftersökt kompetens kan de tack vare partnernätverket ändå vinna kundprojekten – och de ser gärna fler partner i nätverket!
  Läs mer
 • 2018-05-03
  Delårsrapport januari - mars 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Kamerasystem för digitaliserad processtyrning
  Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu – ett system som även har väckt stort intresse inom annan industri. Den digitala lösningen är både skalbar och anpassningsbar till olika användningsområden och verksamheter med avancerad mätning i kombination med kostnadseffektiv teknik.
  Läs mer
 • 2018-04-24
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2017 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter kundens behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft.
  Läs mer
 • 2018-04-12
  Finalister 2018 års innovationstävling
  2018 års finalister i innovationstävlingen
  Låt oss få presentera årets tre finalister i Inission innovation award, en tävling med syfte att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikinnovationer. Nu går sjätte upplagan av tävlingen in i sin slutfas och juryn har utsett de tre bästa bidragen som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Prevas bidrar med utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr och Inission bidrar med tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr.
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Prevas och Exseed Health samarbetar inom digital fertilitetsbehandling
  Exseed Health håller på att utveckla en digital plattform som kan hjälpa par att uppfylla drömmen om att bli föräldrar. Prevas har utsetts till utvecklingspartner i projektet.
  Läs mer
 • 2018-03-06
  Johan Strid ny VD på Prevas AB
  Styrelsen i Prevas har utsett Johan Strid till ny VD och koncernchef för Prevas AB. Han kommer närmast från Knowit och tillträder senast den 1 augusti 2018 och ersätter K-G Ramström som haft posten sedan våren 2013.
  Läs mer
 • 2018-02-08
  Bokslutskommuniké 2017
  Utvecklar smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster för ökad innovations­kraft och produktivitet hos våra kunder. 
  Läs mer
 • 2017-12-19
  Råvarulager på Denofa i Fredrikstad
  Digital disruptiv beroendevård för ökad livskvalitet
  Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Råvarulager på Denofa i Fredrikstad
  Prevas ingår avtal med Denofa AS
  Denofa väljer flexibelt informationssystem från Prevas. I leveransen ingår Prevas produkt Mikon som är ett kraftfullt analys- och rapportverktyg och används bland annat för att öka kvalitén och produktiviteten.
  Läs mer
 • 2017-11-14
  Innovationsvinnare 2017
  Tävla om 1,25 miljoner i Prevas och Inissions innovationstävling
  Nu drar sjätte upplagan av Inission innovation award igång. Tävlingen med syftet att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikrelaterade innovationer.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  Prevas aktiverar VD-succession
  Prevas VD K-G Ramström kommer att gå i pension under våren 2019. Styrelsen har därför beslutat sig för att påbörja rekryteringen av ny VD till Prevas AB.
  Läs mer
 • 2017-10-30
  EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet
  Prevas vässar sitt EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet
  Prevas har i många år jobbat med design och konstruktion av produkter med hårda EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) för den internationella marknaden. Detta har lett till en mycket hög kompetens inom området samt kunskap om gällande krav och normer.
  Läs mer
 • 2017-10-25
  Delårsrapport januari - september 2017
  Utmaningen är att synliggöra vår höga kompetens och tydliggöra våra erbjudanden.  
  Läs mer
 • 2017-10-09
  Underhållssystem till Nor Tekstil
  Prevas ingår partnerskap med Nor Tekstil AS
  Norges ledande leverantör av textiltjänster Nor Tekstil väljer underhållsystemet Infor EAM från Prevas till deras tvätterier.
  Läs mer
 • 2017-10-04
  Ny Life Science-kund till Prevas
  QuickCool väljer Prevas till sin mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av deras QuickCool® System. Prevas lokala närhet, tekniska kompetens och erfarenhet av att utveckla medicintekniska produkter var avgörande när man valde ny samarbetspartner.
  Läs mer
 • 2017-10-03

  Prevas i strategiskt partnerskap för framtidsbransch
  Marknaden för solenergi ser lovande ut och förväntas fortsätta växa i hög takt. Analytiker har tidigare förutspått att 2017 skulle bli första gången på många år som marknaden skulle minska men verkligheten visade sig bli annorlunda; aktuella prognoser från IHS Markit pekar mot att totala antalet sålda solpaneler i världen under 2017 kommer att vara cirka 14 procent högre än under rekordåret 2016.
  Läs mer
 • 2017-09-12
  AutArch för insamling, analys och presentation av produktionsdata
  Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitalisering
  Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten.
  Läs mer
 • 2017-09-05
  ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp
  Innovativ lösning för vindkraftverk
  ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp.
  Läs mer
 • 2017-08-31

  Prevas välkomnar Klas Eklund och Jennie Wilund som talare på Produktivitetsdagen
  Under en halv dag ges möjligheten att träffa personer från ledande industriföretag och inspireras om hur man kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att ytterligare öka sin produktivitet. För femte året i rad bjuder Prevas in till Produktivitetsdagen den 21 september på World Trade Center i Stockholm.
  Läs mer
 • 2017-07-18
  Delårsrapport januari - juni 2017
  Fortsatt fokus på lönsamhet och kundnytta. 
  Läs mer
 • 2017-06-29

  Prevas välkomnar 55 nya medarbetare och vill anställa ytterligare 100 nya kollegor
  Prevas möter stor efterfrågan från kunder och nya marknader. Digitaliseringen och automationsutvecklingen är starka dragplåster där den nya teknikvågen även har öppnat upp för nya typer av kunder till Prevas. På kort tid har vi välkomnat 55 nya kollegor, som bidrar till att stärka vår specialistkompetens och våra erbjudanden. Nu söker vi fler än 100 nya kollegor för kommande halvåret.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Information från Prevas årsstämma
  Prevas AB (publ) årsstämma ägde rum tisdag den 9 maj 2017, kl 17.30 på Aros Congress Center, Västerås.
  Läs mer
 • 2017-04-25
  Delårsrapport januari - mars 2017
  Resultatförbättringar och fortsatt bra orderingång.

  Läs mer
 • 2017-04-24

  Prevas utvecklingspartner till INEXSO
  Det danska tech startup-företaget INEXSO har med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Att Prevas genom åren har byggt upp en omfattande kompetensbank, och har stor erfarenhet inom området Internet of Things (IoT), var avgörande när INEXSO valde Prevas som utvecklingspartner.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  Prevas publicerar årsredovisning för 2016
  Prevas AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Vinnare av Inission innovation award 2017 - H&E Solutions
  H&E Solutions vann innovationstävlingen 2017
  Inission innovation award blev återigen en succé. Att tävlingen ökat i popularitet bevisades av den mängd intresseanmälningar som strömmat in och rekordantalet inlämnade bidrag. Kvalitén på bidragen har också ökat vilket gjorde det till ett angenämt problem för juryn att utse tre finalister. Till 2017 års final gick tre mycket starka bidrag. Tendo AB med sitt robotstyrda greppverktyg Tendo, H&E Solutions med sitt trafiksäkerhetssystem EVAM System och CombiQ med sitt maskinövervakningssystem CombiQ ISN. Alla tre innovationer hade bra uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde.
  Läs mer
 • 2017-03-06

  Årets finalister i innovationstävlingen
  Juryn har nu utsett årets tre finalister i Inission innovation award som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Juryn har värderat bidragen genom att titta på bl.a. uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, Nordea och Ny Teknik.
  Läs mer
 • 2017-02-28

  Ökad produktivitet med processlösning från Prevas
  Prevas levererar en ny processlösning till Carlsbergs anläggning i Ramlösa. Den nya lösningen kommer att driftsättas under våren 2017. Ordervärde cirka 14 Mkr.
  Läs mer
 • 2017-02-09
  Bokslutskommuniké 2016
  Stark orderingång och genomförda kostnadsbesparingar.

  Läs mer
 • 2017-01-18

  Är du 2017 års innovatör
  Alla uppfinnare och entreprenörer där ute, det är hög tid att vässa pennorna och delta i årets innovationstävling.

  Läs mer
 • 2016-12-02
  Prevas genomför neddragningar i Norge
  Som ett fortsatt led i Prevas pågående kostnadsbesparingsprogram genomförs en strukturförändring i den norska verksamheten. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av ca 10 tjänster i Oslo.
  Läs mer
 • 2016-11-23

  Vinnare av Swedish Embedded Award 2016
  Prevas och Ambu vann tillsammans Swedish Embedded Award 2016 i företagskategorin. Det är åttonde gången Prevas har blivit nominerade till Swedish Embedded Award och fjärde gången som man också hämtar hem vinsten.

  Läs mer
 • 2016-11-08

  Effektiv logistik och ökad säkerhet med röststyrning
  Solar Sverige har i sitt centrallager i Örebro, och med Prevas hjälp, installerat en modern mjukvara som stödjer ny teknik. Den nya modulbaserade lösningen ger en hög driftsäkerhet där framtida förändringar blir enkla och snabba att integrera. Vad som händer i lagret följs i realtid och med hjälp av röststyrd plockning, Pick-To-Voice, effektiviseras logistiken runt orderplock och kostnader reduceras.
  Läs mer
 • 2016-10-27
  Delårsrapport januari - september 2016. Bra orderingång med kunden i fokus
  Läs mer
 • 2016-10-19
  Läs mer
 • 2016-10-11
  Prevas medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet
  Läs mer
 • 2016-07-19
  Delårsrapport januari - juni 2016. Bra orderingång och framtidssatsningar
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Quintus köper underhållslösning från Prevas
  I nära samarbete med kunder arbetar Prevas med att effektivisera och förbättra underhåll. En ny order på Prevas underhållslösning Infor EAM har tagits emot från Quintus Technologies. Leverans sker i slutet av 2016.
  Läs mer
 • 2016-06-02
  Nästa generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning
  Ambu presenterar en helt ny första hjälpen-docka, byggd på teknik från Prevas
  Det danska företaget Ambu har lanserat deras nya generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning. Den nya trådlösa Ambu® Man Advanced ALS, med inbyggd elektronik och programvara levererad av Prevas, lyfter utbildningen inom HLR (hjärt-lungräddning) till en ny nivå.
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Delårsrapport januari - mars 2016. Bra orderingång och fortsatt expansion.
  Läs mer
 • 2016-04-19

  Simplex Motion vann Inission och Prevas innovationstävling 2016
  Det blev en dramatisk avslutning. 2016 års final bestod av tre mycket starka bidrag. DynAlign med sin automatiska axeluppriktare Dynaligner, JP Respiratory Technology med AiDA, ett instrument för diagnos av lungorna och Simplex Motion med innovationen SM100A, en integrerad servomotor utan extern enkoder.
  Läs mer
 • 2016-04-18
  Här är årets tre finalister i innovationstävlingen
  Läs mer
 • 2016-04-15
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2016-04-13
  Prevas inleder ett kostnadsbesparingsprogram
  Läs mer
 • 2016-04-05

  Löfbergs väljer underhållssystem från Prevas
  Prevas moderna och webbaserade underhållslösning fortsätter att utvecklas positivt med fler affärer. Löfbergs inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas till koncernens största rosteri och produktionsanläggning, Kaffehuset i Karlstad.
  Läs mer
 • 2016-03-23
  Prevas publicerar årsredovisning för 2015
  Läs mer
 • 2016-02-10
  Prevas bokslutskommuniké 2015
  Läs mer
 • 2016-02-05
  Prevas förvärvar företag med ledande kompetens
  inom process och automation

  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget FR Teknik AB. Företaget levererar tjänster, processer och anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri. Förvärvet stärker Prevas kompetens och erbjudande inom industriell IT och automation.
  Läs mer
 • 2015-12-22
  Ny ledning i Norge
  Christian Torp har utnämnts till VD för Prevas AS Norway och regionchef för Norge, från den 1 november 2015. Christian har mer än 20 års erfarenhet från industrisektorn och ansvarade tidigare i sin befattning hos ISS Facility Management AS för Telenor Real Estate Facility Management.
  Läs mer
 • 2015-12-04
  Prevas nominerade till årets nykomling inom employer branding
  Varje år delar Universum ut ett antal utmärkelser till företag och personer som inspirerat, engagerat och bidragit inom områdena talangrekrytering och medarbetarutveckling. Prevas har blivit nominerade till årets nykomling inom employer branding.   
  Läs mer
 • 2015-11-27

  2015 års vinnare av Prevas Student Embedded Award
  I samband med LINK-dagarna i Linköping delades Prevas Student Embedded Award ut för andra gången. Överst på prispallen stod studenten Oskar Södergren med sitt ”Yggdrasil Home Automation System”. Det är en innovativ och flexibel lösning för hemautomation som genomsyras av flexibilitet och enkelhet med stort kostnadsfokus.
  Läs mer
 • 2015-11-10

  Är du 2016 års innovatör?
  Prevas går in som samarbetspartner till Inission innovation award och erbjuder vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr. Inission innovation award är en tävling som lanserats av Inission och som har blivit en succé. Sedan 2012 har man utsett tre vinnare och nu ska man återigen lyfta fram en innovatör genom tävlingen i entreprenörskap och innovation. Precis som tidigare år erbjuds vinnaren industrialiserings- och tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr och tack vare Prevas som ny samarbetspartner kommer man dessutom att erbjuda vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr.- En mycket spännande tävling som kan bidra till Sveriges framtida konkurrenskraft genom att lyfta upp entreprenörernas briljanta idéer och innovationsförmåga. Här kan Prevas med sin tekniska kompetens inom produktutveckling och inbyggda system hjälpa till och säkerställa att idéerna blir verklighet, säger Maria Månsson, Director, innovation and research, på Prevas.Den 9 november 2015 öppnar tävlingen och fram till och med den 29 mars tas bidrag emot. För att bidragen ska kunna bedömas på ett korrekt sätt måste vissa kriterier uppfyllas. Bl.a. ska det finnas en väl genomtänkt affärsplan och innovationen måste utgå från en produkt som är producerbar och innehåller elektronik. Juryn som består av Inissions ägare, Prevas, Ny Teknik, Almi Företagspartner och SEB utser ett vinnande bidrag. Juryn tittar på uppfinningshöjd, unikhet, marknadspotential och nyhetsvärde i sin utvärdering. Den 13 april offentliggörs först de tre bästa bidragen. Vinnaren av innovationstävlingen offentliggörs därefter på Scandinavian Electronics Event (S.E.E.) den 19 april 2016, mitt under pågående mässa.
  Läs mer
 • 2015-10-28
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - september 2015
  Läs mer
 • 2015-10-02
  Kontigo Cares första produkt är lanserad
  M-health produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Produkten ska hjälpa alkoholberoende personer att leva ett nyktert liv och är framtagen med hjälp av teknikutvecklingspartnern Prevas. Nu når den marknaden, lansering skedde den 1/10.   
  Läs mer
 • 2015-09-24

  Prevas har ingått avtal med Isola AS
  Isola AS inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas i sina norska fabriker.
  Prevas uppdrag är att leverera ett modernt och hållbart underhållssystem.

  Läs mer
 • 2015-09-22

  Norska Glitrevannverket IKS valde underhållssystem från Prevas
  Prevas får ännu en kund inom vatten och avlopp i Norge. Uppdraget är att leverera ett hållbart webbaserat underhållssystem. Glitrevannverket IKS är ett bolag som ägs av kommunerna Lier, Røyken, Drammen och Nedre Eiker i Norge. Glitrevannverket äger och driver fyra vattenbehandlingsanläggningar som levererar vatten till ca 145 000 människor i de fyra ägar-kommunerna samt i Sande och Frogn kommun. Vattentäkterna är sjöarna Glitre, Røysjø och Holsfjorden.
  Läs mer
 • 2015-09-16
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas nya organisation – fokus på kunder och erbjudanden
  Läs mer
 • 2015-09-01
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas effektiviserar tillverkningen av Risifrutti
  Läs mer
 • 2015-08-27
  Prevas Innovation for Growth
  Säkerheten blir avgörande när allt mer kopplas upp mot internet
  Läs mer
 • 2015-08-20
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas tecknar samarbetsavtal med globalt Life Science-bolag
  Läs mer
 • 2015-07-15
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - juni 2015
  Läs mer
 • 2015-05-18
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas partner till IoT Sverige
  Läs mer
 • 2015-04-29
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - mars 2015
  Läs mer
 • 2015-04-21
  Prevas Innovation for Growth
  Spara energi med uppkopplade fönster
  Läs mer
 • 2015-04-17
  Prevas Innovation for Growth
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2015-03-25
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas publicerar årsredovisning för 2014
  Läs mer
 • 2015-02-10
  Mats Åström
  Prevas bokslutskommuniké 2014
  Läs mer
 • 2015-01-30
  Prevas Innovation for Growth
  Läs mer
 • 2014-12-08
  Prevas Innovation for Growth
  Industriellt Linux måste hålla hög kvalitet
  Läs mer
 • 2014-11-28
  Prevas Student Embedded Award 2014
  2014 års vinnare av Prevas Student Embedded Award
  Läs mer
 • 2014-11-06
  Swedish Embedded Award
  Vinnare av Swedish Embedded Award 2014
  Läs mer
 • 2014-11-06
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas återförsäljare av testsystemen WATS och skyWATS
  Läs mer
 • 2014-10-29
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - september 2014
  Läs mer
 • 2014-10-27
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas tar nästa steg till att bli ännu mer kundorienterade
  Läs mer
 • 2014-08-20
  Prevas Innovation for Growth
  Ny fångst för Prevas, underhållssystem Infor EAM
  Läs mer
 • 2014-07-16
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - juni 2014
  Läs mer
 • 2014-07-01
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas får order från Tekniska verken i Linköping
  Läs mer
 • 2014-06-18
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas hjälper Ovako att minska energiförbrukningen
  Läs mer
 • 2014-05-23
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas fortsätter växa inom underhåll
  Läs mer
 • 2014-05-12
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas och Outokumpus strategiska partnerskap ger resultat i form av markant ökad produktivitet
  Läs mer
 • 2014-05-08
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas utsågs till årets regionala partner av Infor
  Läs mer
 • 2014-04-29
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - mars 2014
  Läs mer
 • 2014-04-28
  Prevas Innovation for Growth
  Android erövrar industrin
  Läs mer
 • 2014-04-10
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas får stororder från Sandvik
  Läs mer
 • 2014-04-09
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2014-03-18
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas årsredovisning för 2013 publicerad idag på företagets webbsida
  Läs mer
 • 2014-03-18
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas en komplett leverantör för robotbaserade produktionsanläggningar
  Läs mer
 • 2014-03-11
  Prevas Innovation for Growth
  Nytt avtal för Prevas på underhållssystem
  Läs mer
 • 2014-03-04
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas söker fler mekanikkonstruktörer i Stockholm
  Läs mer
 • 2014-03-03
  Välkommen till Prevas AB:s (publ) årsstämma den 8 april 2014
  Läs mer
 • 2014-02-25

  Norwegian Crystals har tecknat avtal med Prevas
  Läs mer
 • 2014-02-21
  Prevas Innovation for Growth
  Prevas lanserar en Linuxdistribution för datormodul från congatec
  Läs mer
 • 2014-02-11
  Mats Åström
  Prevas bokslutskommuniké 2013
  Läs mer
 • 2014-01-23
  Prevas Innovation for Growth
  Ny chef till Prevas i Göteborg
  Läs mer
 • 2013-12-17
  Prevas Innovation for Growth
  Möbeltillverkare med enkel och effektiv lagerstyrning
  Läs mer
 • 2013-12-02
  Prevas Innovation for Growth
  Dassault Systèmes och Prevas driver utvecklingen av MES
  Läs mer
 • 2013-11-28
  Prevas Innovation for Growth
  Ny avhandling bygger broar mellan akademisk och industriell användning av robotteknik
  Läs mer
 • 2013-11-05
  Prevas Innovation for Growth
  Produktionslogistik, ett expertcenter på Prevas
  Läs mer
 • 2013-10-29
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - september
  Läs mer
 • 2013-10-25
  Saab tecknar koncernavtal med Prevas
  Läs mer
 • 2013-10-23
  Infor EAM, Lofotprodukt AS
  Lofotprodukt AS väljer underhållssystem från Prevas
  Läs mer
 • 2013-10-14
  Andreas Lindahl ny CFO på Prevas
  Läs mer
 • 2013-09-25
  Bluetooth Low Energy, minimera energiförbrukningen
  Läs mer
 • 2013-09-12
  Tord Svanqvist från Prevas och Lars-Åke Brännström från SwedPaper
  SwedPaper valde Infor EAM från Prevas
  Läs mer
 • 2013-09-06
  Energiuppföljning, samarbete mellan Prevas och Coca Cola
  Prevas hjälper Coca Cola att spara miljoner  
  Läs mer
 • 2013-09-06
  Organisationsförändring inom Prevas
  Läs mer
 • 2013-09-04
  Ett samarbete i teknikens framkant
  Läs mer
 • 2013-07-16
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - juni 2013
  Läs mer
 • 2013-06-27

  Prevas i samarbete med globala Technip
  Läs mer
 • 2013-06-26
  Omorganisation i Prevas  
  Läs mer
 • 2013-06-14

  Prevas kliver in på den finska marknaden och startar ett bolag i Helsingfors  
  Läs mer
 • 2013-05-20
  Mats Åström slutar som CFO på Prevas AB  
  Läs mer
 • 2013-05-08

  Fortsatt expansion för Prevas i Jönköping
  Läs mer
 • 2013-05-07

  Oslo Kommun avfallshantering väljer Infor EAM från Prevas för underhåll, lager och inköp
  Läs mer
 • 2013-04-30
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - mars 2013
  Läs mer
 • 2013-04-09
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2013-03-28
  Kallelse till årsstämma i Prevas AB
  Läs mer
 • 2013-03-22
  Prevas växer inom IT-lösningar för underhåll
  Läs mer
 • 2013-03-18
  Prevas årsredovisning 2012
  Prevas årsredovisning och sammandrag 2012 publicerad
  Läs mer
 • 2013-03-15
  congatec väljer Prevas som teknisk partner i Norden
  Läs mer
 • 2013-02-21
  Prevas får ny order från Arla Foods
  Läs mer
 • 2013-02-08
  Mats Åström
  Prevas bokslutskommuniké 2012
  Läs mer
 • 2013-01-09
  Karl-Gustav Ramström
  Karl-Gustav Ramström ny VD för Prevas AB
  Karl-Gustav Ramström har utsetts till ny VD för Prevas och kommer att tillträda senast den 1 april 2013.
  Läs mer
 • 2012-12-11
  energioptimering
  Prevas och Outokumpu tecknar avtal om strategiskt partnerskap
  Prevas tecknar ett strategiskt partnerskap med Outokumpu i Avesta med fokus på att kontinuerligt energioptimera ugnsdriften i Outokumpus produktion.  
  Läs mer
 • 2012-10-26
  Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - september 2012
  Läs mer
 • 2012-10-23

  Prevas och Quintiq inleder samarbete
  Prevas har tecknat ett partneravtal med Quintiq. Samarbetet ger Prevas kunder i Skandinavien tillgång till en av marknadens mest avancerade planerings- och schemaläggningstjänster (APS).
  Läs mer
 • 2012-10-05
  Prevas utvald partner till Freescale
  Prevas är utvald som officiell partner till Freescale och ska stödja företag i Norden och övriga Europa med inbyggda system som bygger på i.MX-familjens avancerade enkel- och flerkärniga processorkretsar. i.MX-plattformen är optimerad för multimedia, skärmvisning och industriella tillämpningar och sprider interaktivitet till en helt ny värld av produkter. Partnerskapet stärker Prevas i rollen som ledande i Norden inom inbyggda system.   
  Läs mer
 • 2012-10-03
  Prevas och Miris vann Swedish Embedded Award
  Ett instrument för analys av vätskor vann förstapris i kategorin Enterprise när Swedish Embedded Award 2012 delades ut i går kväll på årets Embedded Conference. Miris har med hjälp av Prevas utvecklat ett instrument som kan få stora positiva effekter för den neonatala vården.
  Läs mer
 • 2012-10-01
  Prevas tillsätter tillförordnad CEO
  På grund av tidigare sjukdomsbild lämnar Mats Lundberg åter rollen som CEO på Prevas. Mats Åström, vice CEO och CFO, går igen in som tillförordnad CEO i Prevas.
  Läs mer
 • 2012-09-12
  Prevas öppnar kontor i Örebro
  Läs mer
 • 2012-09-03
  Prevas förvärvar Autsyde
  Läs mer
 • 2012-08-31
  Prevas växer inom Management Consulting,  förvärvar Rhemispheres
  Läs mer
 • 2012-08-30
  Nya stororder inom Life Science till Prevas
  Läs mer
 • 2012-08-21
  Nominerade till Swedish Embedded Award för femte året i rad
  Läs mer
 • 2012-07-17
  Prevas delårsrapport januari - juni 2012
  Läs mer
 • 2012-06-29
  Prevas växer inom Management Consulting,  tecknar LOI om företagsförvärv
  Läs mer
 • 2012-06-28
  Prevas satsar på spårbarhetssystem
  Läs mer
 • 2012-05-23
  Prevas startar nytt affärsområde
  Läs mer
 • 2012-05-16
  Prevas effektiviserar sin organisation
  Läs mer
 • 2012-04-25
  Tillväxt och fortsatt expansion. Prevas delårsrapport jan-mars 2012.
  Läs mer
 • 2012-04-12
  Prevas får order från Arla Foods
  Läs mer
 • 2012-04-04
  Prevas växer inom inbyggda system, förvärvar specialistföretag i Karlskoga
  Läs mer
 • 2012-04-02
  Snabb teknikutveckling när Prevas hjälper Miris
  Läs mer
 • 2012-03-27
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2012-03-23
  Fokus på effektiv styrning av glödgningsugn  när Prevas får order från Outokumpu
  Läs mer
 • 2012-03-19
  Prevas förvärvar resterade 49 procent av aktierna i Prevas Technology West
  Läs mer
 • 2012-03-14
  Prevas växer inom inbyggda system, tecknar LOI om förvärv av specialistföretag i Karlskoga
  Läs mer
 • 2012-03-05

  Prevas årsredovisning och sammandrag 2011 publicerad
  Läs mer
 • 2012-02-29
  Prevas fortsätter att expandera, startar nytt kontor  i Jönköping
  Läs mer
 • 2012-02-16
  Prevas lanserar 2:a generation av testplattform
  Läs mer
 • 2012-02-06
  Prevas utvecklar system för vågkraftverk
  Läs mer
 • 2012-02-03
  Stark resultatförbättring och god tillväxt. Bokslutskommuniké 2011.
  Läs mer
 • 2012-02-03
  Mats Lundberg tillbaks som CEO på Prevas
  Läs mer
 • 2011-12-05
  Prevas levererar spårbarhetslösning till Orica
  Läs mer
 • 2011-11-17
  Prevas tar hem order från STULZ i Tyskland
  Läs mer
 • 2011-11-15
  Prevas har förvärvat företag i Oslo
  Läs mer
 • 2011-11-02
  Xilinx har utsett Prevas till auktoriserad utbildningspartner för Norden
  Läs mer
 • 2011-10-28
  Prevas ser expansionsmöjligheter i Tyskland
  Läs mer
 • 2011-10-21
  En stark resultatförbättring och god tillväxt. Delårsrapport jan - sep.
  Läs mer
 • 2011-10-11
  Prevas är ISO 13485 certifierade
  Läs mer
 • 2011-10-06
  Prevas växer vidare inom inbyggda system,  tecknar LoI om förvärv av företag i Oslo
  Läs mer
 • 2011-09-29
  Prevas expanderar i Östergötland och Småland
  Läs mer
 • 2011-09-01
  Axis-Shield tog hjälp från Prevas för att vidareutveckla avancerad analyskassett
  Läs mer
 • 2011-08-25
  Prevas tillsammans med Medfield nominerade till Swedish Embedded Award
  Läs mer
 • 2011-08-24
  Prevas hjälper Barilla Wasa att modernisera sin tillverkning
  Läs mer
 • 2011-07-15
  Delårsrapport jan - juni. Fokuserad specialisering ger lönsamhet.
  Läs mer
 • 2011-07-01
  Strategiskt samarbete mellan Prevas AB och Kitron ASA
  Läs mer
 • 2011-06-17
  Prevas förvärvar teknikföretag i Danmark
  Läs mer
 • 2011-06-16
  Prevas expanderar, öppnat nytt kontor i Sandviken
  Läs mer
 • 2011-06-15
  Ny teknik från Prevas håller bilförare vakna
  Läs mer
 • 2011-04-29
  Delårsrapport jan - mars. Stark efterfrågan med god lönsamhet.
  Läs mer
 • 2011-04-14

  Prevas gör komplex elektronikkonstruktion för Dolphin Interconnect Solutions
  Läs mer
 • 2011-04-07

  Prevas får order på testsystem från Micropower
  Läs mer
 • 2011-03-09

  Prevas årsredovisning och sammandrag 2010 publicerad
  Läs mer
 • 2011-02-21

  Prevas pressinformation
  Läs mer
 • 2011-02-17

  Prevas etablerar fler kontor i Norge  
  Läs mer
 • 2011-02-11

  Prevas tecknar exklusivt avtal med Swerea MEFOS  
  Läs mer
 • 2011-02-04
  Bokslutskommuniké 2010. Starkt avslut; ökad omsättning och orderingång
  Läs mer
 • 2010-12-09

  Prevas och ABB inleder nytt samarbete  
  Läs mer
 • 2010-11-18

  Prevas utvecklar HMI-lösning till MacGregor  
  Läs mer
 • 2010-11-16

  Prevas tecknar ramavtal med globalt telekomföretag
  Läs mer
 • 2010-10-22
  Delårsrapport januari - september 2010
  Läs mer
 • 2010-10-15

  Prevas expanderar i Norge
  Läs mer
 • 2010-09-09

  Prevas utvecklat mätsystem till Medfield Diagnostics
  Läs mer
 • 2010-08-31

  Prevas nominerade till Swedish Embedded Award för tredje året i rad
  Läs mer
 • 2010-07-16
  Delårsrapport januari - juni 2010
  Läs mer
 • 2010-06-15

  Prevas hjälper MSE Weibull med snabb produktutveckling
  Läs mer
 • 2010-06-07

  Prevas kunskap inom Life Science värderas högt
  Läs mer
 • 2010-06-03

  Prevas fortsätter att expandera och startar ny verksamhet i Gävle
  Läs mer
 • 2010-05-31

  Ny order till Prevas från SSAB
  Läs mer
 • 2010-04-30
  Delårsrapport januari - mars 2010
  Läs mer
 • 2010-03-31

  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2010-03-30

  Prevas och AlphaHelix i tekniskt samarbete, nytt instrument för snabb DNA-analys
  Läs mer
 • 2010-03-25

  Maskiner som kommunicerar med varandra
  Läs mer
 • 2010-02-24

  Nya order på spårbarhetslösningar för Prevas
  Läs mer
 • 2010-02-16

  Prevas tecknar ramavtal med Sandvik-koncernen
  Läs mer
 • 2010-02-05
  Bokslutskommuniké 2009
  Läs mer
 • 2010-01-27

  Prevas satsar internationellt
  Läs mer
 • 2010-01-22

  Prevas startar nytt spetskonsultbolag i Göteborg
  Läs mer
 • 2009-12-21

  Order till Prevas, IT-system för produktion
  Läs mer
 • 2009-11-18

  Neddragningar väntar Prevas
  Läs mer
 • 2009-11-10

  Prevas får utmärkelse från Microsoft®, Most Valuable Professional
  Läs mer
 • 2009-11-06

  2009 års Guldmobil för Årets Innovation gick till Interspiro och Prevas
  Läs mer
 • 2009-11-03

  Ny teknik från Prevas och National Instruments
  Läs mer
 • 2009-10-28

  Prevas deltar i utveckling av eldriven Nimbus 27
  Läs mer
 • 2009-10-23
  Delårsrapport januari - september 2009. Stärkt marknadsposition.
  Läs mer
 • 2009-10-14

  Vinnare av 2009 års Swedish Embedded Award  blev Prevas och Interspiro
  Läs mer
 • 2009-09-29

  Prevas tecknar ramavtal med GE Healthcare
  Läs mer
 • 2009-09-17

  Prevas tävlar med Interspiros rökdykarelektronik
  Läs mer
 • 2009-08-19

  National Instruments utser Prevas till prioriterad samarbetspartner i Skandinavien  
  Läs mer
 • 2009-07-17
  Halvårsrapport januari - juni 2009
  Läs mer
 • 2009-06-16

  Prevas hjälper Lundins Alvheim-projekt med dataoptimering
  Läs mer
 • 2009-06-16

  Prevas får ny order på utvecklingsprojekt inom Life Science från Axis-Shield PoC  
  Läs mer
 • 2009-06-15

  Prevas påverkas av konjunkturläget  
  Läs mer
 • 2009-05-15

  Prevas deltar i utvecklingen för en hållbar framtid, utvecklar elbil tillsammans med Electroengine
  Läs mer
 • 2009-05-13

  Prevas slutlevererar storprojekt åt ABB
  Läs mer
 • 2009-05-05

  Prevas certifierar CAN-modul
  Läs mer
 • 2009-04-29

  Prevas genomför åtgärdsprogram i Stockholm och väljer att inte gå vidare med förvärv
  Läs mer
 • 2009-04-28
  Delårsrapport jan - mars 2009, stärkt kassaflöde
  Läs mer
 • 2009-04-21

  Kvalitet och service får Volvo Construction Equipment att välja Prevas
  Läs mer
 • 2009-04-20

  Smarta fönster - bättre inomhusmiljö med intelligenta fönster
  Läs mer
 • 2009-04-01

  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer
 • 2009-03-19

  Prevas befäster sin ledande position, förvärvar företag i Västerås
  Läs mer
 • 2009-03-13

  Prevas årsredovisning och sammandrag 2008 publicerad
  Läs mer
 • 2009-03-10

  Tillväxt genom IT-konsulter onsite
  Läs mer
 • 2009-02-27

  Henrik Møller ny VD för Prevas A/S
  Läs mer
 • 2009-02-05
  Bokslutskommuniké 2008, ett rekordår för Prevas
  Läs mer