Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - juni 2014

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättning 377,8 Mkr (357,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 14,7 Mkr (1,7)
 • Rörelseresultat EBIT 7,9 Mkr (–5,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,1 % (–1,4)
 • Resultat efter skatt 5,9 Mkr (–5,6)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (–0,54)

APRIL - JUNI

 • Nettoomsättning 189,7 Mkr (185,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 3,5 Mkr (–1,0)
 • Rörelseresultat EBIT 0,1 Mkr (–4,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,1 % (–2,5)
 • Resultat efter skatt 0,1 Mkr (–4,2)
 • Resultat per aktie 0,02 kr (–0,41)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas följer den inslagna strategin mot ökad lönsamhet och vi fortsätter att kontinuerligt förbättra vår försäljning och öka debiteringsgraden. Resultatet för andra kvartalet blev bättre än motsvarande period föregående år, men vi är fortfarande inte där vi vill vara. Omsättningen för andra kvartalet blev också bättre jämfört med samma period föregående år. Viktigt att notera är också att andra kvartalet innehöll tre färre arbetsdagar jämfört med årets första kvartal.

En viss återhämtning sker på marknaden även om det går långsammare än vad vi önskat och vi kan konstatera att den svenska exportinriktade tillverkningsindustrin fortfarande har det trögt. Samtidigt ser vi att företagens köp av tjänster och projektåtaganden ökat något, vilket är till vår fördel.

Vårt affärsområde Industrisystem har en fortsatt positiv utveckling med lönsam tillväxt vilket är mycket glädjande. Större intressanta ordrar inom Industriell IT har bland annat erhållits från Sandvik, Tekniska verken i Linköping och Ovako i Finland. Att både nya och befintliga kunder alltmer efterfrågar industriella lösningar som ökar produktiviteten och lönsamheten ser vi som ett bevis på att Prevas är bra positionerade med sitt erbjudande. Detta understryks inte minst av att Prevas i år mottagit två prestigefulla priser. Infor, en global leverantör av affärslösningar, utnämnde Prevas till årets regionala partner i Norden. Ett pris vi fick tack vare vår specialistkunskap inom Enterprise Asset Management, underhållssystem. Det andra priset kom från Schneider-Electric för ett lyckosamt partnersamarbete där vi levererat en IT-lösning som styr produktionsprocesserna till Carlsberg.

För affärsområdet Produktutveckling är marknadsläget något mer problematiskt. Även om vi successivt förbättrat debiteringsgraden leder företagens besparingsprogram ofta till återhållsamhet på konsultområdet, något som drabbat oss. Positivt är dock att orderingången har ökat i slutet av perioden och att allt fler företag har ”Prevas Inside” i sina smarta och uppkopplade produkter. Ett talande exempel på hur kundernas succé går hand i hand med vår egen är Miris, som anlitade oss som utvecklingspartner. Först vann de Embedded Award med sitt unika instrument för analys av bröst-, ko- och buffelmjölk och nu pågår en internationell satsning med en stor genombrottsorder i Bangladesh.

Internet of Things (IoT) och molnlösningar är växande områden som idag är på allas läppar. För Prevas är detta inte något nytt utan vi har sedan länge levererat nätverksbaserade och uppkopplade tjänster både inom Produktutveckling och Industrisystem. Vi är sedan många år erkänt duktiga på ”Things”. Den stora skillnaden idag jämfört med tidigare är att Internet och den snabba teknikutvecklingen gör att det nu är väsentligt billigare att ta fram en uppkopplad lösning än vad det var för 10 år sedan. Vi blir allt oftare inbjudna av kunder att delta i diskussioner om hur de kan anamma ovanstående teknik på bästa sätt. Här finns det intressanta möjligheter för lång tid framöver och det som efterfrågas är allt från högre produktivitet, produktionsstyrning till mobilitet och systemlösningar för nya innovativa produkter och affärsmodeller. Prevas erfarenhet och kunskapsbas inom dessa områden gör oss unika som leverantör och partner genom hela värdekedjan, från strategisk affärsrådgivning till utveckling och leverans av produkter och systemlösningar.

Slutligen vill jag passa på och berätta om vårt event Produktivitetsdagen som går av stapeln den 18 september. Flera intressanta talare finns då på plats i Stockholm. Bland annat Teknikföretagens VD Åke Svensson som kommer att ge nya perspektiv på dagens industriella utmaningar och produktivitetstrender. Och vem kan vara mer lämpad att inspirera oss och visa vägen framåt än vår världsberömda kartläsare Tina Thörner! Se mer av programmet på www.prevas.se.

Jag önskar alla en härlig sommar!

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB


För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs delårsrapporten januari - juni 2014 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008