Hem
dk  no  en  

En stark resultatförbättring och god tillväxt. Delårsrapport jan - sep.


JANUARI - SEPTEMBER
 • Omsättning 441,9 Mkr (371,1)
 • Rörelseresultat EBIT 35,2 Mkr (7,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 8,0 % (2,1)
 • Resultat efter skatt 25,4 Mkr (4,3)
 • Resultat per aktie 2,37 kr (0,41)
 • Likvida medel 21,8 Mkr (5,9)

JULI - SEPTEMBER

 • Omsättning 130,3 Mkr (106,2)
 • Rörelseresultat EBIT 7,2 Mkr (-0,8)
 • Rörelsemarginal EBIT 5,5 % (-0,7)
 • Resultat efter skatt 5,3 Mkr (-0,9)
 • Resultat per aktie 0,48 kr (-0,09)

VD-KOMMENTAR
De första tre kvartalen 2011 är ett bevis på att Prevas är på rätt väg. Efterfrågan på våra tjänster är god och vi har en orderingång som, såväl för perioden som för tredje kvartalet, överstiger vår omsättning. Våra kunder håller en bra utvecklingshastighet med många intressanta och spännande projekt.

Tredje kvartalet uppvisar en resultatförbättring om 8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Detta trots semesterperiodens påverkan på orderingång och intäkter. Vi kan tydligt se att årets säsongsvariation inte haft samma negativa inverkan på oss som tidigare år.

Affärsområdet Industrisystem levererar bra marginaler. En viss minskning av lönsamheten har skett under året på grund av en organisk tillväxt men affärsområdet är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar och är ledande inom MES (Manufacturing Execution System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) och Automation. Prevas uppgift är att öka effektiviteten i våra kunders produktionsprocess och det gäller att ligga steget före och göra ny teknik praktisk för att öka produktiviteten i produktionen. Under sista kvartalet har affärsområdet stärkt sina positioner runt svenska östkusten med att etablera kontor i Linköping och Kalmar.

Affärsområdet Produktutveckling visar återigen en bra utveckling av rörelsemarginalen. Affärsområdet är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system. Vårt uppdrag är att bidra med lösningar som skapar tillväxt för våra kunder och idag märks ett allt större intresse av att anlita Prevas som utvecklingspartner. Vi fortsätter att satsa på tillväxt med goda marginaler. Under kvartal tre har en satsning påbörjats för att växa i Norge. Vi tror att denna affär kommer att avslutas under november månad.

Vår omvärld är föränderlig. Enligt omvärldsanalyserna vacklade marknaden under sensommaren och flera marknadsindikatorer visar ett trendbrott i konjunkturutvecklingen. Vad framtiden kommer att utvisa är svår att förespå, men Prevas står väl rustade att möta både hög- och lågkonjunkturer. Utvecklingsarbetet som vi genomförde under 2009 och 2010 har gjort oss starkare och mer flexibla.

Vi fortsätter finslipningen av verksamheten för att stå väl rustade inför framtida utmaningar där fokus ligger på tillväxt med lönsamhet.

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008