Hem
dk  no  en  

Delårsrapport jan - juni. Fokuserad specialisering ger lönsamhet.


JANUARI - JUNI
 • Omsättning 311,6 Mkr (264,9)
 • Rörelseresultat EBIT 27,9 Mkr (8,4)
 • Rörelsemarginal EBIT 9,0 % (3,2)
 • Resultat efter skatt 20,2 Mkr (5,2)
 • Resultat per aktie 1,89 kr (0,50)
 • Likvida medel 14,3 Mkr (7,8)

APRIL - JUNI

 • Omsättning 156,2 Mkr (132,3)
 • Rörelseresultat EBIT 12,5 Mkr (1,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 8,0 % (1,2)
 • Resultat efter skatt 9,0 Mkr (0,7)
 • Resultat per aktie 0,84 kr (0,06)

VD-KOMMENTAR
Exportindustrin står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör finns det ofta en aktör någonstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa, har våra
kunder ständigt varit tvungna att utveckla nya och smartare produkter och produktionsmetoder, eller få hjälp med detta. Det är i denna miljö som Prevas startat, verkat och vuxit. Vår uttalade strategi är att fokusera på områden där vi kan ta en ledande position. De verksamheter vi valt att specialisera oss på är inbyggda system och industriell IT.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter leverera starka marginaler. Affärsområdet är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar och är ledande inom MES (Manufacturing Execution System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) och Automation. Prevas jobb är att öka effektiviteten i våra kunders produktionsprocess och det gäller att ligga steget före och göra ny teknik praktisk för att öka produktiviteten i produktionen.
Glädjande är att vår satsning i Förenade Arabemiraten börjar ge frukt. Vi har fått vårt första större åtagande med en global kund med produktionsverksamhet i regionen. Vidare satsar vi på att utveckla affärsområdet och vara en leverantör med närhet till kunderna. Prevas öppnade under andra kvartalet ett kontor i Sandviken, vilket blir vårt 14:e kontor i Sverige.

Affärsområdet Produktutveckling bevisar att de kan hålla en hög och jämn marginal genom en bra utveckling även under kvartal två. Affärsområdet är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system. Vårt jobb är att bidra med lösningar som skapar tillväxt för våra kunder och idag märks ett allt större intresse av att anlita Prevas som utvecklingspartner.

Vi fortsätter att satsa på en hållbar utveckling med goda marginaler. Under kvartal två förvärvades en verksamhet i Danmark som matchar vår befintliga verksamhet väldigt väl. Vidare har vi arbetat fram ett strategiskt samarbete med Kitron ASA för att kunna erbjuda våra kunder en heltäckande support från utveckling till produktion inom produktutveckling.

Det första halvåret 2011 är ett bevis på att Prevas är på rätt väg. Vi fortsätter finslipningen av verksamheten för att stå bra rustade inför framtida utmaningar där fokus ligger på tillväxt med lönsamhet.

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008