dk  no  en  
sv en dk no

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2016. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Insynsregister med transaktioner genmförda av personer i ledande ställning och deras närstående finns i Finansinspektionens insynsregister.

Göran Lundin

Göran Lundin, född 1944.
Styrelseordförande sedan 2000 och styrelseledamot sedan 1985.
Övriga uppdrag: Ledamot i IVA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Göran Lundin

Bengt Engström, född 1953.
Styrelseledamot sedan 2014.
Tidigare befattningar: Har haft flera chefspositioner på olika företag, både i Sverige och globalt, till exempel på Whirlpool, Bofors AB, Duni AB och Fujitsu. Övriga uppdrag: Ordförande i Scandinavian
Executive, Food Village och Real Holdning. Ledamot i Bure Equity AB, ScandiNova AB, Scanfil Oy, Chamber Group AB, Advania AB,
Avaj International Holding AB och PicShare AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Göran Lundin

Ulrika Grönberg, född 1972.
Företagsrådgivare Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009. Suppleant styrelseledamot från 2007 till 2009.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


Göran Lundin

Bengt-Erik Lindgren, född 1950.
Styrelseledamot sedan 2013.
Övriga uppdrag: Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt, Grönklittsgruppen AB mfl. Ledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Humlegården Fastigheter AB m.fl.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Göran Lundin

Peter Karlsten, född 1957
Styrelseledamot sedan 2015.
Tidigare befattningar: Har haft flera chefspositioner på olika företag, både i Sverige och globalt, framför allt på ABB och Volvo.
Övriga uppdrag: Ledamot i Bulten AB, Deutz AG och Real Holdning AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Johan Bolin, född 1984.
Medarbetarrepresentant sedan 2017.


Mikael Brunnegård, född 1970.
Medarbetarrepresentant sedan 2017.


Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning